Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Allan Skov Andersen, Line Marie Svensson
Hold 2018 Ma/a (2a MaB)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Velkommen til 2a MaB
Titel 2 Geometri i planen
Titel 3 Opsummering funktioner
Titel 4 Differentialregning
Titel 5 Sandsynlighedsregning

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Velkommen til 2a MaB

Kort intro og opsamling på, hvad I har lavet i 1g.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Opsummering funktioner

Vi opsummerer funktionerne fra 1g, så de er present, når vi skal i gang med differentialregning. Det drejer sig om lineær-, eksponentiel-, potens- og logaritmefunktionerne samt polynomier, der endnu ikke er blevet arbejdet med.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Sandsynlighedsregning

Vi arbejder med kombinatorik, sandsynlighedsregning, seandsynlighedsfelt og stokastisk variabel. Derudover arbejder vi med binomialfordelingen og anvendelse af normalfordelingsapproximationen hertil, samt konfidensinterval og hypotesetest i binomialfordelingen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer