Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Philip Holm Kiesow, Sofie Nørgaard
Hold 2018 Ma/f (1f MaB, 2f MaB)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Eksponentielle funktioner
Titel 2 Potensfunktioner
Titel 3 Polynomier
Titel 4 Deskriptiv statistik
Titel 5 Vektorer og geometri
Titel 6 Differentialregning

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Eksponentielle funktioner

Systime: plus B1 stx (Læreplan 2017)

Kapitel 3 – Eksponentielle funktioner
- 3.1 Regneforskrift og graf for en eksponentiel funktion (Inkl. øvelser samt bevis for Sætning 1)
- 3.2 Ligninger med eksponentielle funktioner (Inkl. øvelser)
- 3.3 Fordoblingskonstant, halveringskonstant og vækstegenskab (Inkl. øvelser samt bevis for Sætning 1 og 2)
- 3.4 To-punkts-formel (Inkl. øvelser samt bevis for Sætning 1)
- 3.5 Lån og renter (Inkl. øvelser)
         o 3.5.1 Annuitetsopsparing og -lån (Inkl. øvelser)
         o 3.5.2 Projekt – Lån og renter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Potensfunktioner

Systime: plus B1 stx (Læreplan 2017)

Kapitel 4 – Potensfunktioner
- 4.1 Regneforskrift og graf for en potensfunktion (Inkl. øvelser samt bevis for Sætning 2)
- 4.2 Potensfunktion – forskrift ud fra to punkter (Inkl. øvelser samt bevis for Sætning 1)
- 4.3 Omvendt proportionalitet (Inkl. øvelser)
- 4.4 Eksponentiel og potensregression (Inkl. øvelser)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Polynomier

Systime: plus B1 stx (Læreplan 2017)

Kapitel 5 – Polynomier
- 5.1 Polynomier generelt (Inkl. øvelser)
- 5.2 Andengradspolynomiet (Inkl. øvelser samt bevis for Sætning 2)
- 5.3 Mere om parablen (Inkl. øvelser)
- 5.4 Faktorisering (Inkl. øvelser)
- 5.5 Parallelforskydning af graf (Inkl. øvelser)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Deskriptiv statistik

Systime: plus B1 stx (Læreplan 2017)

Kapitel 7 – Deskriptiv statistik
- 7.1 Ugrupperede observationer (Inkl. øvelser)
- 7.2 Grupperede observationer (Inkl. øvelser)
- 7.3 Stikprøver (Inkl. øvelser)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Vektorer og geometri

Systime: plus B1 stx (Læreplan 2017)

Kapitel 6 - Vektorer og geometri
- 6.1 Grundlæggende om trekanter
- 6.2 Ensvinklede trekanter (Inkl. øvelser)
- 6.3 Pythagoras’ sætning (Inkl. øvelser samt bevis for Sætning 1)
- 6.4 Grundlæggende vektorbegreber (Inkl. øvelser)
        o 6.4.1 Regning med vektorer (Inkl. øvelser)
        o 6.4.2 En vektors koordinater (Inkl. øvelser samt bevis for Sætning 2)
        o 6.4.3 En vektors længde om afstandsformlen (Inkl. øvelser samt bevis for Sætning 5)
- 6.5 Retvinklede trekanter (Inkl. øvelser)
        o 6.5.1 Beregning i en retvinklet trekant (Inkl. øvelser)
- 6.6 Skalarprodukt (Inkl. øvelser)
        o 6.6.1 Vektorprojektion og vinkel (Inkl. øvelser)
- 6.7 Determinant (Inkl. øvelser)
- 6.9 Rette linjer (Inkl. øvelser)
        o 6.9.1 Parameterfremstilling (Inkl. øvelser)
        o 6.9.2 Linjens ligning (Inkl. øvelser)
        o 6.9.3 Vinkel mellem linjer (Inkl. øvelser)
        o 6.9.4 Afstand mellem punkt og linje (Inkl. øvelser)
        o 6.9.5 Skæring mellem linjer (Inkl. øvelser)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 21,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Differentialregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer