Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Virksomhedsøkonomi B
Lærer(e) Tine Huus
Hold 2018 Vø/f (2f VøB, 3f VøB)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 1: Virksomheden og dens økonomi
Titel 2 2: Virksomhedens rapportering
Titel 3 3: Regnskabsanalyse og nøgletal
Titel 4 4: Corporate Social Responsibility
Titel 5 5: Strategi
Titel 6 6: Opsamling og PBL-forløb

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 1: Virksomheden og dens økonomi

”Virksomheden og dens økonomi” omhandler ”opstart af virksomhed” og ”vækstvirksomheden”.

Vi starter med at se på faget Virksomhedsøkonomi B, identitet, faglige mål, økonomiske kompetencer, faglig læsning, fagets metode, herunder PBL-læring (problembaseret læring) mv. Vi bruger i-bogen: Virksomhedsøkonomi fra forlaget systime, 2017.

Herefter er fokus på området ”opstart af virksomhed” med emnerne: den succesfulde startup-virksomhed, den gode ide, iværksætteren, virksomhedstyper, ejerformer, virksomhedens økonomi, indtægter, omkostninger, udgifter, virksomhedens indtjening, forretningsplanen, budgetter, forretningsmodel, herunder Business Model Canvas, og interessenter.

Endelig undersøger vi området ”virksomheden i vækst” med emnerne: den succesfulde virksomhed, udvikling i toplinje, bundlinje, antal beskæftigede, virksomhedens mission, vision og værdier og vækstvirksomhedens ejerformer.

Vi træner de økonomiske kompetencer både i forhold til faglig mundtlighed og faglig skrivning.

I september har vi ekskursion – sammen med samfundsfag – til Billund / Grindsted og besøger bl.a. virksomheden Lego (hovedsæde og fabrik) samt Lego House.

I marts er vi på studietur til San Francisco og besøger Innovation Centre Denmark, Stanford University, Berkeley University og start-ups: Kantine, Unity Technologies, KIWI Robots og Qurasense. Studierejsen afsluttes med en mundtlig fremlæggelse af tværfagligt projekt (VØ og SA) med problemformuleringen: Hvordan påvirker amerikanske værdier iværksætteri og hvad kan Danmark lære af USA? Regitze Von Bülow Bjergegaard, co-founder og direktør i One Bite Better, er med til at give feedback på fremlæggelserne. Klassen involveres i videreudvikling af appen One Bite Better.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Skriftlig aflevering kap. 1, 2, 3, og 4 31-10-2018
Skriftlig aflevering PBL opgave kap. 4 14-11-2018
Opgaver nulpunkt og indtjening (kap. 5) 27-11-2018
Skriftlig afl. PBL-opgave kap. 5 13-01-2019
Skr. aflevering kap. 6 og 7 28-02-2019
Omfang Estimeret: 42,00 moduler
Dækker over: 42 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 2: Virksomhedens rapportering

Forløbet om "virksomhedens rapportering" indeholder emnerne: årsregnskabet, registreringssystemet, bogføringsregler, det samlede regnskabssystem, registreringer ved virksomhedens etablering, drift og regnskabsafslutning samt formål, krav og indhold for årsrapporten. Systime i-bog kapitlerne 9 - 11.

Vi starter skoleåret med et virksomhedsbesøg hos Ilse Jacobsen i Ålsgårde 21/8.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 3: Regnskabsanalyse og nøgletal

Dette forløb omhandler regnskabsanalysen og nøgletal. En regnskabsanalyse kan gennemføres på forskellig vis, og den kan indeholde forskellige nøgletal. Når nøgletallene er beregnet, udgør de grundlaget for en egentlig vurdering af fx en virksomheds økonomiske udvikling og situation.

Vi analyserer og vurderer virksomhedens rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasningsevne, soliditet og likviditet. Systime i-bog kapitlerne 12- 16.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 4: Corporate Social Responsibility

Vi går i gang med området "Corporate Social Responsibility" eller CSR, hvor fokus er på sociale og miljømæssige forhold, den ansvarlige virksomhed og selve CSR-begrebet.

Nogle virksomheder er forpligtede til at oplyse om deres arbejde med CSR i deres ledelsesberetning eller i de lovpligtige indberetninger af miljødata. Andre virksomheder udarbejder frivillige rapporter for at styrke deres position og kommunikation med interessenterne om andet end økonomi. Der findes en række internationale standarder, danske virksomheder kan anvende som grundlag for deres CSR-rapporter. Vi skal kunne redegøre for formål, lovkrav og retningslinjer for CSR rapporteringen. Vi skal kunne analyse og vurdere virksomhedens CSR indsats, herunder nøgletal.

Systime i-bog kapitlerne 17 og 18.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Skr. aflevering - eksamenssæt 14-11-2019
Opgaver til 2. december 02-12-2019
Opgaver til 3. december 03-12-2019
Opgave i CSR-rapportering og -analyse 02-02-2020
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 5: Strategi

Kernestofområdet strategi er bygget op omkring en strategisk analyse af virksomheden og en efterfølgende positionering af virksomheden.

Kernestoffet sætter fokus på, hvordan en virksomhed kan analysere både eksterne og interne forhold med henblik på at fastsætte: Hvem er virksomhedens kunder. Hvad vil virksomheden gøre for disse kunder. Hvordan skabes der værdi for disse kunder.

Målet for strategi er at skabe en unik og blivende konkurrence position. Det blivende i positionen er det, der gør, at strategien ikke kan efterlignes af andre udbydere på markedet. Den unikke strategi fremkommer ved, at virksomheden gør noget andet for kunderne - gør det på en anden måde, til en anden pris, med nogle andre serviceydelser eller på et højere niveau med lavere omkostninger. Det er dette anderledes, som skaber grundlaget for, at strategien hjælper virksomheden til at skabe et overlegent afkast, dvs. et afkast højere end branchens gennemsnit.

Udgangspunktet for den strategiske proces er virksomhedens nuværende forretningsmodel. Kernestofområdet er bygget op omkring 5 kapitler (Systime kapitlerne 19 - 23):

- strategien kendetegn
- strategisk analyse af eksterne forhold
- strategisk analyse af interne forhold
- den strategiske plan
- udvikling af forretningsmodel.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 6: Opsamling og PBL-forløb

I dette afsluttende forløb samler vi op på pensum, fokuserer på den skriftlige eksamen og arbejder videre med et selvvalgt PBL-forløb fra puljen af PBL-opgaver, vi har løst over hele perioden i forhold til den mundtlige eksamen.

De forløb vi har gennemgået er:

Forløb 1: Virksomheden og dens økonomi, Systime i-bog 1 – 8
Forløb 2: Virksomhedens rapportering, 9 – 11
Forløb 3: Regnskabsanalyse og nøgletal, 12 – 16
Forløb 4: Corporate Social Responsibility, 17 – 18
Forløb 5: Strategi, 19 – 23.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Eksamenssæt 2 14-05-2020
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer