Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Jette Glargaard
Hold 2018 Ty/1 (1g TyB/1, 2g TyB/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Deutschland - Landeskunde und Geschichte
Titel 2 Digitales Lelben
Titel 3 Liebe und Beziehungen
Titel 4 Reisen
Titel 5 Sport
Titel 6 Symbole der deutschen Geschichte
Titel 7 Leben in der DDR
Titel 8 Märchen
Titel 9 Nie wieder Krieg
Titel 10 Forløb#2

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Deutschland - Landeskunde und Geschichte

Was ist Deutsch? Vi arbejder med tysk i sprog og kultur. Efter en kort intro går vi i gang med et forløb om hansestaden Lübeck. Vi læser om stedets historiske betydning som midtpunkt for hanseforbundet og undersøger byens mange kulturelle kendetegn. Forløbet danner baggrund for en elevbaseret reportage fra byen, som forberedes hjemmefra og optages på stedet ved en ekskursion i december.
Sprogligt fokus på basal sætningsbygning, og kasussystem.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Digitales Lelben


I forløbet arbejder vi med faglig læsning af forskellige teksttyper, med at kunne uddrage det væsentlige fra en tekst og formulere sig mundtligt og skriftligt om tekster. Fokus er på digitale medier og vores brug af dem, derfor arbejder vi også med tekster fra Facebook samt udvalgte hjemmesider.
Grammatik: Grundlæggende sætningsopbygning på tysk, ordstilling, regelmæssige verber og hjælpeverber, samt sætningsanalyse

Tim Bendzko: Programmiert
Chronik einer Liebe
Bildbeschreibung - Selfies
Wolf Wondratchek: Mittagspause
OK Kid: Mehr, mehr
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Liebe und Beziehungen

Vi læser forskellige typer tekster med temaet 'Liebe und Liebesbeziehungen* og øver her dels faglig læsning, dels mundtlighed og udvikling af ordforråd.

Tekster: Rammstein: Amour (i Kurzum, Tyskforlaget 2005)
Namika: Lieblingsmensch
Hanna Johansen: Elvira weiß, was sie will (Kurzum, Tyskforlaget 2005)
Heinrich Heine: Ein Jüngling liebt ein Mädchen (1822)
Erobique und jacques Palminger: Kathrin und Lars (2019)
About a girl (film)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Reisen

Vi starter skoleåret med at repetere grundlæggende grammatik og ser tilbage på ferie og rejser i vores første læsetema: Reisen. Fokus på ordforråd og grundlæggende grammatik (verbernes bøjning og ordstilling, pronominer.

Tekster:
Sommerzeit ist Urlaubszeit -
Günter Bruno Fuchs: Eine Reise (fra H.Aggedam m.fl: Aspekte, Tyskforlaget)
unheimliche Begegnung
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Sport

Vi arbejder med læsekompetencer og tekstanalyse som fokus i temaet, øver ordforråd og Redewendungen ved arbejde med tekster.

Kernetekster:
Deutschlandlabor: Fußball
Triathlon - Stress pur (Brennpunkt Deutsch)
Planet Wissen: Lust am Extremen, Thomas Bubendorfer
Planet Wissen: Doping im sport
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Symbole der deutschen Geschichte

I anledning af 30-året for murens fald tager vi til Nationalmusset og arbejder ud fra den aktuelle udstilling om tysk kulturhistorie med nedslag i det, der kendetegner Tyskland.
Fokus på elevoplæg og fremlæggelser samt skriftligt arbejde.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Leben in der DDR

Vi læser tekster, billeder, sange og film om forskellige aspekter af livet i DDR. Formålet er, at eleverne får et indblik i livet for almindelige mennesker i dette 'andet Tyskland' og danner sig et indtryk af de særlige dilemmaer, som mange stod i i deres ønske om personlig frihed over for en rolig tilværelse nær familie og venner.
Sprogligt fokus er på opbygning af ordforråd til kommunikation om emnet, samt grammatisk arbejde med relative pronominer, præpositioner og modalverber.

Kernestof:
Filmen Flugten fra Østtyskland (2019)
Heute keine Ware (fra Vecht og Stenestad: Hüben und drüben, Gyldendal)
Dufte (kortfilm)
Jungpionier (Hüben und drüben)


supplerende stof:
informationssøgning om Staatssicherheit
Børnesang: Kleine, weiße Friedenstaube
billederIndhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
test i uregelmæssige verber 27-01-2020
Feuerprobe - 1 31-01-2020
Feuerprobe - 2 fri skriftlighed 24-02-2020
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Märchen

 temaet "Märchen" indgår både ældre og nyere tekster.
Der arbejdes med eventyret som genre - med karakteristiske træk ved både folkeeventyr og kunsteventyr

Målet er, at I
- får kendskab til genren eventyr
- kan læse og forstå forskellige typer og genrer af ubearbejdede nyere og enkelte ældre tysksprogede tekster
- på tysk kan redegøre for og reflektere over forskellige tysksprogene tekster såvel fiktive som ikke-fiktive, samt analysere og fortolke dem

Kernestof:
Brd. Grimm: Die drei Brüder
Es war einmal ( fra A.E.Andersen og M.Løgstrup: Einfach märchenhaft! Gyldendal 2004)
Rotkäppchen (Brd. Grimm)

supplerende stof:
Begriffskarte Märchen (H.Egendal: Gattungen, Gyldendal 2017)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Nie wieder Krieg

I 75-året for afslutningen af 2. Verdenskrig dykker vi ned itidsånden blandt unge under nazismen.
I fjernsynsserien 'Unsere Mütter, unsere Väter' følges en gruppe unge mennesker fra 1941 til krigens slutning.
Gennem de forskellige skæbner får vi et indblik i de unges forventninger dengang og de barske realiteter, som krigen indebar.
I forløbet arbejdes enkeltvis og virtuelt, med ordforråd, mundtlig og skriftlig sprogfærdighed.

dr.dk: Vores mødre, vores fædre.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Forløb#2

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer