Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Jette Glargaard, Martin Vendel Nielsen
Hold 2018 Ty/2 (1m TyB/2, 2m TyB/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Lübeck - damals und heute
Titel 2 Reisen
Titel 3 Schicksal
Titel 4 Reisen.        EKSAMENSFORLØB
Titel 5 Familienformen.           EKSAMENSFORLØB
Titel 6 Symbole der deutschen Geschichte
Titel 7 Leben in der DDR                  EKSAMENSFORLØB
Titel 8 Märchen                   EKSAMENSFORLØB
Titel 9 Nie wieder Krieg

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Lübeck - damals und heute

Forberedelse af ekskursion til Lübeck i december 2018:

Marienkirche (kopi)

Die Kirchenmaus Rosemarie (kopi)

Der Teufel von St, Marien (kopi)

Der Steinalt (kopi)

Lübeck - Königin der Hanse. Deutsche Welle, 29. december 2012 (dokumentar)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige
  • Læse
  • Søge information
  • Skrive
  • Projektarbejde
  • IT
  • Præsentationsgrafik - Produktion af små film i Lübeck, herunder optagelse af interviews med tyskere på gaden.
Væsentligste arbejdsformer
  • Gruppearbejde
Titel 2 Reisen

Fra Homann, Angela og Wikkelsø Pedersen, Erik: Kurzum -Text und Sprache. Tyskforlaget 2005

Selim Özdogan: Im Juli

Milena Moser: Die Putzfraueninsel

Minika Helfer: Der Neffe
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Schicksal

Fra Homann, Angela og Wikkelsø Pedersen, Erik: Kurzum -Text und Sprache. Tyskforlaget 2005

Milena Moser: Letzte Pizza

Traudl Junge: Meine Zeit bei Adolf Hitler

Dokumentar: Im toten Winkel

(Dokumentarfilm
Den tyske teolog Helmut Thielicke skriver et sted, at ondskaben aldrig byder sig til som ondskab. Den vil altid føre sig frem, som om den er godhed, beskyttelse, selvforsvar eller så meget andet af samme skuffe  men som ondskab præsenterer den sig aldrig.
Thielickes udtalelse kunne være brugt som kommentar til en ny dokumentarfilm, Im toten Winkel, som har vakt stor opmærksomhed i Tyskland. Et 90 minutters interview med den 81-årige Traudl Junge, Hitlers privatsekretær fra 1942 til hans selvmord. Filmen blev vist første gang ved Berlinalen i februar, hvor den fik Panorama-Publikumspreis, og i begyndelsen af maj havde den biografpremiere i Tyskland og Østrig.

Fortælleren
Adskillige mediefolk prøvede ved filmens tilblivelse at overtale de to tilrettelæggere, André Heller og Othmar Schmiderer, til at indlægge underholdende klip fra optagelser fra dengang; Hitler med Eva Braun, attentatforsøget mod Hitler i 44, russiske tanks eller førerbunkeren i Berlin. Men lykkeligvis fastholdt de to, at filmen skulle give Junge mulighed for at fortælle uden at tilsætte noget yderligere stof. Og det var godt valgt, for Traudl Junge er (eller rettere var, for hun døde samme dag, filmen fik premiere) en enestående fortæller. Det enestående er ikke hendes evne til at levendegøre eller dramatisere.
Det særlige er hendes saglige vilje til at skildre tingene, som de foregik uden at undskylde eller bortforklare. Hun er en reflekterende og begavet iagttager, som sætter tingene i perspektiv, og hun er hudløst ærlig uden at falde for fristelsen til at åbne sig og komme med grådkvalte bekendelser. Hun prøver ganske enkelt at forstå, hvorfor hun dengang ikke opdagede ondskaben, som den kom til udtryk hos den »gemytlige ældre mand med den blide stemme«, som hun blev præsenteret for, da hun i 1942 som 22-årig skulle til prøve for at komme i betragtning som en af Hitlers private sekretærer. Hun havde ikke ventet sig, at Føreren også havde en blidhedens karisma, men den mødte hun dengang ansigt til ansigt.
Hvis man vil vide noget om livet bag kulisserne i førerhovedkvarteret, ikke mindst som det gik for sig i de sidste dage i Det tredje Rige, er der derfor næppe nogen bedre kilde end Traudl Junge. Det var kutyme, fortæller hun i filmen, at Hitler spiste til frokost og middag i selskab med sine sekretærer, for i det mindste under spisningen af få fred fra de mange beslutninger, hans stab hele tiden krævede af ham. Og i krigens sidste dage var Junge en af de ganske få, der opholdt sig i bunkeren i Berlin sammen med Hitler, Eva Braun, Goebbels-familien og enkelte andre nazispidser.

Offerets brutalitet
Men det er ikke kun via et levende indtryk fra privatgemakkerne, at filmen er spændende. Forståelsen af ondskaben er et af de forhold, som optager Traudl Junge. Spørgsmålet om, hvordan det hele kunne ske, og hvorledes ondskaben fik så gunstige udfoldelsesmuligheder.
Engang spurgte en af de andre sekretærer en besøgende kz-kommandant om, hvordan han dog kunne udsætte andre for den brutalitet, han udøvede (lidet anede den spørgende, hvor omfattende og dæmonisk brutaliteten i virkelighed var, for derom blev der aldrig talt). Og kommandanten svarede, at han selvfølgelig følte medlidenhed med fangerne af og til, »men arbejdet skal gøres  det er et offer, vi alle må bringe«. Og Junge kommenterer: »På en eller anden sindssyg måde lykkedes det for Hitler at overbevise så mange af os om, at jødeforfølgelserne var et offer. Og Hitler betonede altid (også med tanke på andet end jødeforfølgelserne): I skal ikke bekymre jer, I skal blot gøre, som jeg befaler jer. Ansvaret tager jeg på mine skuldre. Som om man kan overtage et andet menneskes samvittighed.«

Forskånet
Det var ikke kun ondskaben, der blev camoufleret. Virkeligheden kommer langt væk, når man sidder i et førerhovedkvarter langt fra fronten eller i en førerbunker med metertykke betonmure over sig.
Og Hitler blev hele tiden forskånet for indtrykkene af død og ødelæggelse. Når hans tog kørte gennem Tyskland, rulledes persiennerne ned, når man passerede ødelagte områder, og Hitlers chauffør kørte altid omveje for at undgå, at Føreren skulle se for mange ødelagte bygninger i Berlin. »Jeg troede, jeg skulle være ved kilden til det hele, men i virkeligheden befandt jeg mig i den døde vinkel,« siger Junge malende om situationen set fra førerhovedkvarteret.
Stærkest i filmen står et 25 minutter langt klip, hvor Junge uden afbrydelser beretter om den mentale sygelighed, som prægede den sidste tid i bunkeren. Det ene øjeblik talte de få tilbageblevne om, hvilken form for selvmord der ville være den mest effektive, det andet prøvede man enten med galgenhumor eller spontane fester at glemme det hele og holde modet oppe, eller man vovede sig op blandt ruinerne på gaden ovenfor, hvor syrentræerne blomstrede midt mellem ruindyngerne, og hvor man søgte at glemme krigen et kort øjeblik.
Efter krigen blev Traudl Junge bragt i kortvarigt forhør hos amerikanerne, men hurtigt løsladt. Hun blev efter tre uger erklæret for afnazifiseret uden nogensinde at have været medlem af NSDAP. I 1947 nedskrev hun sin beretning, som forblev urørt og glemt, eller måske snarere fortrængt af hende selv, men ved hjælp af en journalist er den nu samlet til en bog, der udkom i februar i år. Bogen har siden udgivelsen ligget på bestsellerlisten i Tyskland. Filmen er ikke en filmatisering af bogen, men er som bogen opbygget kronologisk. Når den virker så stærkt, som den gør, og jeg vil ikke tøve med at kalde den en af de mest bevægende dokumentarberetninger om Hitlertiden, skyldes det ikke mindst Junges evne til at skildre ondskabens udfoldelser i de rammer, som slet ikke udelukkende var den åbenlyse ondskabs rammer. Junge kommer næppe med et skønmaleri, når hun taler om den venlige hr. Hitler.
Filosoffen Hannah Arendts kloge ord om ondskabens banalitet får aktualitet også i denne film. »Det er jo i virkeligheden så banalt, det, jeg fortæller,« afbryder Junge ind imellem undskyldende sig selv. Men det banale er slet ikke uinteressant. Det er i nogle tilfælde ondskabens og dæmoniens udfoldelsesramme.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Reisen. EKSAMENSFORLØB

Vi starter skoleåret med at repetere grundlæggende grammatik og ser tilbage på ferie og rejser i vores første læsetema: Reisen. Fokus på ordforråd og grundlæggende grammatik (verbernes bøjning og ordstilling, pronominer.

Tekster:
Sommerzeit ist Urlaubszeit
Martin Suter: Ferienplanung (in: M. Hermann: Los geht's, Gyldendal 2018)
San Salvador
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Familienformen. EKSAMENSFORLØB

Vi lever i mange forskellige familieformer - den gamle kernefamilie er kun én af mange. Med dette tema læser vi forskellige tekster med fokus på samlivsformer.
Grammatisk fokus på stærke verbers bøjning, præpositioner og pronominer.

Tekster fra Los geht's af Mette Hermann, Gyldendal 2018
Thomas Plagmann: Tschulligung
Ludwig bechstein: Aschenbrödel
Julia Frank: Streuselschneke
Otto F. Walter: Cornflakes
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
eksamenspræsentation 18-09-2019
Eine Fahrt nach Berlin 25-10-2019
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Symbole der deutschen Geschichte

I anledningaf 30-året for Berlinmurens fald beskæftiger vi os med den berømte mur samt andre highlights I tysk historie. I forløbet tager vi bl.a. til Nationalmuseet til en særudstilling. Forløbet indeholder ud over tekster, videos også elevforedrag ud fra udstillingen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Leben in der DDR EKSAMENSFORLØB

Vi dykker ned i perioden fra 1049-1989 og læser om livet i det 'andet ' Tyskland, DDR.
Fokus er at få indsigt i forskellige aspekter af dagligdagen i DDR - som vi undersøger gennem billeder, tekster og film.

Kerneindhold:
Suzanne Fritsche: Heute keine Ware (fra B.Vecht og E.Stenestad: Hüben und drüben', Gyldendal)
Jungpionier (fra samme bog)
Kortfilmen 'Dufte' (Goethe Institut)
Analyse af fotos fra DDR
Informationssøgning om die Staatssicherheit
filmen 'Das Leben der anderen'
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Märchen EKSAMENSFORLØB

 temaet "Märchen" indgår både ældre og nyere tekster.
Der arbejdes med eventyret som genre - med karakteristiske træk ved både folkeeventyr og kunsteventyr

Målet er, at I
- får kendskab til genren eventyr
- kan læse og forstå forskellige typer og genrer af ubearbejdede nyere og enkelte ældre tysksprogede tekster
- på tysk kan redegøre for og reflektere over forskellige tysksprogene tekster såvel fiktive som ikke-fiktive, samt analysere og fortolke dem

Kernestof:
Brd. Grimm: Die drei Brüder
Es war einmal ( fra A.E.Andersen og M.Løgstrup: Einfach märchenhaft! Gyldendal 2004)
Rotkäppchen (Brd. Grimm) - fra Helle Egendal: Gattungen, Gyldendal 2019
Der Froschkönig (Brd. Grimm)

supplerende stof:
Begriffskarte Märchen (H.Egendal: Gattungen, Gyldendal 2017)
das Aktantenmodell
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Nie wieder Krieg

I 75-året for afslutningen af 2. Verdenskrig dykker vi ned itidsånden blandt unge under nazismen.
I fjernsynsserien 'Unsere Mütter, unsere Väter' følges en gruppe unge mennesker fra 1941 til krigens slutning.
Gennem de forskellige skæbner får vi et indblik i de unges forventninger dengang og de barske realiteter, som krigen indebar.
I forløbet arbejdes enkeltvis og virtuelt, med ordforråd, mundtlig og skriftlig sprogfærdighed.

dr.dk: Vores mødre, vores fædre.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer