Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Hanne Holmelund von Sehested, Mads Damsgaard
Hold 2018 Ty/4 (1g TyB/4)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Lübeck
Titel 2 Liebe
Titel 3 Das Unheimliche
Titel 4 Forløb#4

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 3 Das Unheimliche

KERNESTOF:
DARK. Erste Folge (Film)
DARK. Erste Folge (Text)
Das Eisbergmodell
Die Psychoanalyse
Nena: Irgenwie, irgendwo, irgendwann

GRAMMATIK
Verberne

SUPPLERENDE STOF
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#4

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer