Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Fransk B
Lærer(e) Marlene Clemens Kofod, Mikkel Gleerup Christensen
Hold 2018 Fr/3 (1g FrB/3, 2g FrB/3)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Mini AP
Titel 2 Les relations familiales
Titel 3 Le Crime
Titel 4 Les contes de fée
Titel 5 Le monde arabe
Titel 6 La Seconde Guerre mondiale
Titel 7 L'amour
Titel 8 La Provence au coeur

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Les relations familiales


Vi starter med en kort og forholdsvis let introduktion til teamet familie for på den måde at lette overgangen fra folkeskole til gymnasiet, sådan at eleverne fra start af oplever at de kan følge med/ bidrage i undervisningen.  Herefter vil vi tage fat på problematikkerne omkring det at leve i en familiekonstellation med kun én forældre, skilsmisse, blandet familieform og det homoseksuelle par. Vi vil i denne sammenhæng også inddrage elevernes egne erfaringer og tanker omkring det at leve i en familie i dag.

Det sproglige sigte i forløbet er at opbygge et solidt ordforråd inden for temaet som led i at styrke elevernes kommunikative kompetencer. Vi vil samtidig også også have fokus på udtale, sådan at eleverne hurtigt bliver fortrolige med de forskellige regler inden for fransk udtale. I forløbet vil inddrages øvelser om substantiver og artikler på min læring.
Grammatisk arbejder vi med bestemt/ubestemt artikel, delingsartikel og artsartikel.

Materiale :

• Stromae : ” Papaoutais ”, chanson, 2013
• Gisèle Pineau : ” C’est la règle ” (2002). I : Entrées v. Mette Bering & Mini Sørensen. 2009
"Les relations familiales " de Jean Paul Dubois,
• ” Le premier mariage homosexuel ” ,( ” On s’aime, on se marie ”). I : Le changement – c’est maintenant v. Connie Pedersen. 2014.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Le Crime

I forløbet Le Crime arbejder vi med forbrydelser i forskellige afskygninger i form af realistiske (le fait divers, articles) såvel som fiktive tekster til forståelse af problematikken.Eleverne introduceres for nyhedstrekanten, hvortil de trænes i selv at skrive nyhedsartikler omkring kriminelle forhold med udgangspunkt i nyhedstrekanten som led i at styrke deres genrebevidsthed.
Emnet relaterer sig til kernestoffet : aktuelle og samfundsmæssige forhold i Frankrig hvorfor der er et særligt fokus på terrorangrebene 13 november 2015 i Paris.  
Grammatisk har vi fokus på de possessive artikler og de personlige pronominer (med fokus på objekt og dativobjektspronominer), og som yderligere supplement til udvikling af sproglig bevidshed trænes eleverne i en række udtryk (gambitter) som skal støtte og lette den mundtlige kommunikation.

Avisartikler :
Eric Favereau : “Mort en laissant une adresse: sa tente”
KILDE : Quotidien. Trykt den 06.03.2006
Pierre Assémat : “ Paris : la piste belge, sept personnes arrêtées à Molenbeek.”
KILDE : http://fr.euronews.com/2015/11/15/paris-la-piste-belge-sept-personnes-arretees-a-molenbeek/
“ Plusieurs attantats frappent Paris “
KILDE : http://www.jde.fr/article/plusieurs-attentats-ont-frappe-paris---3604

Fait divers:  
Tignieu : “ Il tabasse sa femme parce qu'elle porte des pantalons taille basse”. Trykt den 30.12.2014.
KILDE : http://www.faitsdivers.org/19070-Tignieu-il-tabasse-sa-femme-parce-qu-elle-porte-des-pantalons-taille-basse.html

Nouvelle :
Véronique Lönnerblad m.fl. Le bijoutier. Liljeforlaget.

Film :
Luc Besson : Nikita.1990.  

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Les contes de fée

Formål og indhold.
I dette forløb arbejder vi med eventyr. Forløbet har to overordnede formål.
Sprogligt skal eleverne opbygge et ordforråd - i al almindelighed- samt et eventyrordforråd, som gør dem i stand til både at kunne genfortælle og producere eventyr mundtligt såvel som skriftligt som led i at styrke deres kommunikative kompetencer. De skal altså erhverve sig viden omkring gloser og udtryk, som er specifikke for eventyrgenren.
Som supplement til at styrke den kommunikative produktion (progression) arbejdes der med to specifikke grammatiske emner : adjektiver og verbalformerne imparfait / passé simple  (sidstnævnte skal kunne genkendes). da disse er hyppigt forekommende inden for eventyrgenren. Der vil også i forløbet arbejdes med de grundlæggende principper inden for fransk udtale.
Kulturelt skal eleverne erhverve sig indsigt i eventyrgenren, dens opbygning og virkemidler. Der vil således blive arbejdet med genrens karakteristika og med analyse ved brug af specifikke analysemodeller herunder Greimas ' aktantmodel og psykologisk tolkning af eventyr.
Vi arbejder overordnet med 3 forskellige eventyr, hvoraf nogle vil være allerede kendte for eleverne.

Materiale
Litteratur :
Birthe Dahlgreen mfl.  : Bouledeneige" , I Par écrit. Gyldendal 1988
Charles Perrault: "Le petit Chaperon rouge" , I : Il était une fois. Franske eventyr og fantastiske fortællinger. N. Christoffersen & Birthe Dahlgreen . Systeme. 1983.
Kortfilm Le Petit Chaperon Rouge (nouvelle version) : https://www.youtube.com/watch?v=o9OsRljQSbw
Michel Ocelot :  " Kirikou et la sorcière." 1998. (manuskript + evt. klip fra animationsfilmen).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Le monde arabe

I dette forløb skal vi forlade Europa og møde fransk i Maghreb.
Målet er at skærpe bevidstheden om, at fransk findes uden for Europa og at kendskab til sproget kan være en fordel, både i disse lande og for vores relationer til dem. Vi skal også få en bedre forståelse af kulturen i Maghreb.

Indhold:
Fransk i de nordafrikanske lande: Marokko, Algeriet, Tunesien. Sprogets betydning og tilstedeværelse.
Eksempler på forskellige kulturfænomener med fokus på mennesket og det sociale miljø.
Grammatik: sammenligninger, verbaltider, nægtelser


Materiale:
- Le français au Maghreb - Le cas du Maroc: Generel præsentation af det lingvistiske landskab i Maghreb med særligt fokus på Marokko. Observation af billedmateriale.
- Videoklip fra Tunesien: ”La Tunisie”, Alors demande, http://urskola.se/Produkter/184173-Alors-demande-!-Le-francais-en-Tunisie, 2014
- "La colonisation, le Maghreb, Un passé qui pèse", Le journal des enfants (?)
- Sang: "Aïcha" af Cheb Khaled" (https://www.youtube.com/watch?v=RvK19xgAxSU) og Outlandish (https://www.youtube.com/watch?v=f0nFTdKlKLw)
-  ” Interview avec LeÏla: une Algérienne en exil.” I: Nicole Andersen m.fl.: Obsessions. Gyldendal 2002
- Uddrag af marokkansk roman "L'armée du salut" af Abdellah Taïa: arbejde med uddrag og frilæsning


Evaluering/skriftligt arbejde :
løbende evaluering, mundtlige oplæg (med elevtid), hjemmeopgave & Delprøve 1 (afslutning på forløbet)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 La Seconde Guerre mondiale

Gennem forskellige tekster, sange, taler og en film belyses Frankrigs deltagelse i Anden Verdenskrig. Eleverne arbejder selvstændigt, i par og i grupper med at udforske Frankrigs historie og politik i 1930'erne og 1940'erne, og vi ser på den måde krigen påvirkede befolkningen på. Eleverne arbejder bl.a. med quizlet i forhold til glosetræning, kreativ skrivning (et brev, hvor de forestiller sig de er en fransk jøde, der skriver til deres familie), og filmen "La Rafle", som omhandler de parisiske razziaer i foråret 1942 og følgerne deraf.

Materiale:

- "La France  pendant La Seconde Guerre mondiale", http://keepschool.com/fiches-de-cours/college/histoire/france-pendant-seconde-guerre-mondiale.html
- "Anti-jødiske love" http://chataigne.dk/arlette/historisk-baggrund/antijodiske-love.html
-  André Montagard: "Maréchal, nous voilà', 1941, http://www.paroles-musique.com/paroles-Andre_Dassary-Marechal_Nous_Voila-lyrics,p8265
- Hélène Berr: "Journal 1942-1944", extraits pp. 104-109, 2008
- Agotha Kristof: "Le Grand Cahier", 1986
- Boris Vian: "Le Déserteur", 1953, www.paroles.net/boris-vian/paroles-le-deserteur
- Jacques Prévert: "Barbara", 1946, bacdefrancais.net/barbara.php
- Roselyne Bosch: "La Rafle", 2010 (film).
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
La Rafle 22-11-2019
Grammatisk kommentering 09-01-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 L'amour

L'amour

I forløbet undersøger vi kærlighed ud fra forskellige vinkler. Vi vil arbejde med et forskelligartet tekstmateriale herunder genrerne novelle, sang og kortfilm. Formålet er at styrke de kommunikative kompetencer med vægt på mundtlig udtryksfærdighed. De forskellige arbejdsformer- og værktøjer sigter mod at udvikle fluency i den mundtlige (og skriftlige) sprogproduktion. I løbet af forløbet vil eleverne arbejde med øvelser, der knytter an til temaet.

Materiale:

(Ukendt forfatter)   : ” Marie ”. : Amours et cultures. Gyldendal. 2006.
Antoine de Saint-Exupéry: "Le Petit Prince", chapitre XXI, Édition Gallimard, 1987
"Les amants du Net”, D’après Le Nouvel Observateur. I : Obsessions. Gyldendal, 2002.
Serge Gainsbourg : ”Je t’aime moi non plus”, 1969. (tekst+video)
Publicités: "Miss Dior", Analyse de Communication
Paul Mayeda Berges et Gurinder Chadha: "Quais de Seine" I: "Paris, je t'aime", 2006 (film)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Delprøve 1 - termin 18-02-2020
Oversættelse til L'amitié 17-03-2020
Les amants du net 19-03-2020
" Je t'aime, moi non plus 23-03-2020
Opgaver til " Quais de Seine " 26-03-2020
Individuel opgave 26-03-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 La Provence au coeur


Kort virtuelt forløb med udgangspunkt i uddrag fra romanen "La Provence au Coeur" af Anna Elisabeth Kristensen & Monique Laidi-Chabaud. Romanen omhandler den unge danske pige, Anne, som tager på et års udvekslingsophold på et fransk gymnasium i Arles i Provence. Hun kommer dertil for at lære fransk og overraskes flere gange i mødet med sproget, skolelivet, menneskene, traditionerne og naturen. Eleverne får et indblik i kulturmødet mellem dansk og fransk kultur og de ligheder og forskellige, som hovedpersonen oplever på sit ophold. Vi har set filmen "La fille du puisatier" af Daniel Auteuil, som udspiller sig i Provence og dermed giver et indblik i provencalsk natur såvel som kultur. Eleverne har i forløbet lavet billedbeskrivelse samt mundtlige oplæg med udgangspunkt i opgaver fra hjemmesiden med øvelser til romanen.

Materiale:

- Anna Elisabeth Kristensen & Monique Laidi-Chabaud: "La Provence au coeur", Gyldendal 2019, chapitres 1-3.
- Hjemmesiden med supplement i form af opgaver til romanen: https://laprovenceaucoeur.gyldendal.dk/
- Daniel Auteuil (réalisateur): "La fille du puisatier", 2011 (film)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Skriftlig besvarelse 20-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer