Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Erhvervsøkonomi C
Lærer(e) Preben Elkjær Jensen
Hold 2019 eø/2 (3g eøC/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Innovation
Titel 2 Iværksætteri
Titel 3 Strategi
Titel 4 Marketing
Titel 5 Regnskab
Titel 6 Organisation og ledelse
Titel 7 Projekt

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Innovation

Vi har arbejdet med grundlæggende spørgsmål som:
• Hvorfor er der bare nogle ideer, der sælger?
• Hvornår er noget rigtig innovativt?
• Hvad driver innovationen fremad?
• Hvilke vilkår fremmer innovation?

Kernebegreberne har været:
• Invention, innovation og diffusion
• Rogers diffsuionsmodel
• Kilder til innovation
• De fire innovationsparadigmer
• Innovationsformer og typer
• PLC og innovation
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Iværksætteri

Kernebegreber:
• Iværksætteri og iværksættertyper
• Case omkring Lakrids by Johan Bülow
• Vision, mission og SMART objectives
• B2B vs. B2C
• Forretningsmodeller BMC
• Virksomhedens interessenter
• Finansiering af virksomheden
• Virksomhedsformer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Strategi

Kernebegerber:
• Industri, branche og marked
• Porters diamant
• STEEPLE-analyse
• SWOT-analyse
• Konkurrenceformer
• Porters Five Forces
• Case: Luftfatsindustrien
• Case: Ikea, verdens største møbelbutik
• Porters generiske konkurrencestrategi
• Positioneringskortet
• BCG
• Virksomhedens vækstmuligheder
• Blue Ocean Strategy
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Marketing

Hvorfor bruge tid på markedsføring, og hvorfor har markedsføring fået en voksende betydning for mange virksomheder?

Kernebegreber:
• Kundernes købsadfærd
• Branding
• Segmentering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Projekt

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer