Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Filosofi C
Lærer(e) Henrik Tuxen Johansen
Hold 2019 fi (3g fiC)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Ondskab
Titel 2 Videnskabsteori
Titel 3 Teknologifilosofi
Titel 4 Kierkegaard

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)