Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e) Rasmus Flach Svendsen
Hold 2019 Id/1 (3g IdB/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Basketball med anaerobt/aerobt træning samt team
Titel 2 Badminton med muskelfysiologi/Anatomi
Titel 3 Flashmob og motorisk indlæring

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Basketball med anaerobt/aerobt træning samt team

Studieplan: Basketball og aerobt/anaerobt arbejde

Genre: Boldspil

Klasse: 3. G, Valghold - IdB

Faglige mål:

• Beherskelse af tekniske og taktiske færdigheder i basketball.
• Udvise god fysisk kapacitet.
• Indgå positivt i et teamsamarbejde.
• Teoretisk forståelse af kapacitet og effekt træning inden for aerobt og anaerobt arbejde
• Kobling mellem teori og praksis i forhold udviklet spiløvelse med fokus på anaerobt arbejde

Metoder:

• Konkurrencer
• Gruppearbejde
• Individuelt arbejde
• Lærerstyret undervisning
• Reflekterende og målsættende skriftligt arbejde

Pensum:

• Troels Wolf & Jørn Hansen: B – for bedre idræt (2009).
• Spilleregler i basketball:  http://www.danmarksbasketballforbund.basket.dk/dommer/spilleregler.aspx
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Badminton med muskelfysiologi/Anatomi

Faglige mål:

Praktisk træning af badminton med særligt teknisk fokus på serv, clear og drop.

Videooptagelse og analyse af spilsekvens med serv, clear og drop (i nævnte rækkefølge). Spilsekvensen bliver udgangspunktet for bedømmelsen af eleven. Der vurderes på slagenes tekniske niveau og kraft samt benarbejdets tekniske niveau og tempo.

Basal bevægelseslære og biomekanisk analyse af slag i badminton med udgangspunkt i begreberne forspænding og centralbevægelse.


Nørgaard, Preben m.fl.: Teknik i badminton, Version 1.3 – supplerende materiale til DBF teknik-dvd (2007)
• Side 3- 10, 12, 20-21.

Idræt B - B for bedre idræt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Flashmob og motorisk indlæring

Studieplan

Forløbsbeskrivelse: Flashmob og motorisk indlæring

Forløbet opbygges omkring en flashmob, der skal vises for et stort og uforberedt publikum. Når opførelsen er overstået, arbejder eleverne videre i mindre grupper med at give den opførte dans et nyt udtryk vha. bl.a. ny musik, nye og forandrede trin og bevægelser. Der vurderes praktisk på elevernes rytme, bevægelseskvalitet og udtryk.

Faglige mål for dans (praksis):
- beherske grundlæggende og alsidige idrætslige færdigheder indenfor forskellige former for dans
- indgå i forskellige samarbejdssituationer
- udvikle kropsbevidsthed


Materiale:
• Bangsbo, Jens (2008) Træningsfysiologi, 1 udgave, 1. oplag, Frydenlund, København. Side 79-80.
• Troels Wolf & Jørn Hansen (2009): B - for bedre idræt (2009). Side 112-113, 130-132.
• Dokument om grundelementerne i Labans bevægelseslære.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer