Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Biologi B
Lærer(e) Anders Scheel Sinding
Hold 2019 Bi (3g BiB)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Opsamling C-niveau
Titel 2 Celleryper og membrantranport
Titel 3 Øresund som økosystem
Titel 4 Øl og enzymer
Titel 5 Nervesystemet og rusmidler
Titel 6 Genetik og kloning
Titel 7 Evolution

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Opsamling C-niveau

Emner

Kost
Motion
Celler og celledeling
Genetik
Økologi
Mikroorgnismer
DNA og proteinsyntese
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Celleryper og membrantranport

Fagbegreber:

Prokaryote cellers opbygning.
Planteceller
Svampeceller
Dyreceller.
Cellemembranen
Fosfolipider
Cellevægge
DNA og organeller
Endoplasmatisk retikulum
Ribosomer
Golgi-kompleks
Lysosomer og peroxisomer
Mitokondrier
Kloroplaster
Cytoskelet

Aktiv transport
Passiv transport
Simpel diffusion
Faciliteret diffusion
Transportproteiner
Uniport
Symport
Antiport
Cotransporter.
Endocytose
Exocytose

Celledeling
Mitose
Meiose


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Øresund som økosystem

Økologi i 3. BiB

Forsøg:
Blåmuslinger og gærceller
Undersøgelse af 3 bundtyper i Øresund
Øresunds fysiske og kemiske forhold – CTD profil og Secci dybde.
Undersøgelse af 2 biotoper – sandbund og ålegræs
Demonstration af springlag

Fagudtryk
Økosystem
Biotop
Springlag
Kvælstofkredsløb
Fotosyntese – lys- og mørkeproceser.
Fødekæder – græsning og nedbryder
Respirationstab
Trawling
Fytoplankton og zooplankton
Salinitet
Kulstofkredsløbet
Fosforkresløbet
Klorofyl
Fotosystem 1 og 2
Plantenæringsstoffer – Mg, K, Ca, S
Kloroplaster
Thylakoid membran
Stroma og grana
ATP og NADPH – ADP og NADP+
Primær produktion – brutto og netto
Filtrationsrate
Assimilation
Biodiversitet
Niche
Autotrofe og heterotrofe organismer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Øl og enzymer

Øl og enzymer – fagudtryk

Denaturere
Amylase – alfa og beta
Temperatur optimum
Substrat
Radikal
Struktur niveauer: Primær, sekundær, tertiær og kvartenær
Hydrometer
Glukose, amylose, maltose
Produkthæmning
Inhibitorer
Mæskning
Alkohol gæring
Ethanol
Gær
Peptider – peptidbindinger - polypeptid
pH-optimum
Respiration
Aminosyrer
Alfa-helix, beta-foldeblad (sheets)
Aminogruppe
Carboxylsyregruppe
Aktivt center
Cofaktor
Coenzym
Prostetisk gruppe
Katalase
Malt

Forsøg:
Ølbrygning
Gæring med amylase
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Nervesystemet og rusmidler

Fagudtryk – rusmidler 3.Bib 2019-2020

Synapsen
Serotonin
Endeknop
Dopamin
Belønningssystemet
Receptor
Sensoriske nervesystem
Motoriske nervesystem
Autonome nervesystem
CNS
Gliaceller
Akson
Neuron
Ionkanaler
Limbiske system
Ionpumper
Nerve impuls
Aktions potentialet
Transmitter stoffer
Myelisering
Saltatorisk ledning
Fremmende og hæmmende synapser
Hjernens opbygning
Noradrenalin
Det perifere nervesystem
-70 mV – Hvilemembranpotentialet
Tærskel værdi
Na/K pumpen
Agonist og antagonist
Dendritter
Blod-hjernebarrieren


Forsøg:
Lyd og lys – hvor lang tid er et øjeblik?
Nerveimpulsets hastighed
Det termostatiske nervesystem
Koffeins påvirkning af puls og blodtryk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer