Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Fysik B
Lærer(e) Allan Skov Andersen
Hold 2019 Fy (3g FyB)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Opstart fysik B
Titel 2 Bohr's atommodel, forklaring på udsendelse af lys
Titel 3 Henfaldsloven og aktivitet
Titel 4 Tryk og opdrift. Gaslovene
Titel 5 Mere om specifik varmekapacitet og smeltevarme
Titel 6 Kinematik
Titel 7 Newtons love, og lidt om energi
Titel 8 Repetition af ellæren

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Bohr's atommodel, forklaring på udsendelse af lys

Vejen til fysik A2. side 54-68.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Henfaldsloven og aktivitet

Vejen til fysik A2 side 70-78, 80-86
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Tryk og opdrift. Gaslovene

A2. side 7-11, 13-17
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 3 07-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Mere om specifik varmekapacitet og smeltevarme

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl. 4 11-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Kinematik

Pensum A2 s.184-195 (enkelte eksempler springes over
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer