Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Anne Hegelund
Hold 2019 MA (3g MAA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Differentialregning -rep-
Titel 2 Integralregning
Titel 3 Trigonometriske funktioner
Titel 4 Differentialligninger
Titel 5 Funktioner i 2Var
Titel 6 Vektorer og vektor funktioner/ parameter kurver
Titel 7 Normalfordeling rep sandsynlighed
Titel 8 Differensligninger

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Differentialregning -rep-

Brydensholt og Ridder A2 Kap 3 s 37-63
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Funktioner i 2Var

Brydensholt og Ridder A3 Kap 3 S 99- 123
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Normalfordeling rep sandsynlighed

Brydensholt A3. side 133-137, 140-149, bevis for sætning 4.2.1 og for sætning 4.3.1 springes over.

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl. 3-7 16-01-2020
Afl. 3-8 30-01-2020
Afl. 3-9.Prøve 04-02-2020
Afl. 3-10 20-02-2020
Afl. 3-11 05-03-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Differensligninger

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Differensligninger 23 april 23-04-2020
Aflevering uge 18 07-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer