Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Kemi A
Lærer(e) Inge Skrumsager Møller
Hold 2019 KE (3g KEA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Termodynamik
Titel 2 Reaktionskinetik
Titel 3 Kemisk bindingsteori, IR og NMR spektroskopi
Titel 4 Kromatografi
Titel 5 Proteinstruktur

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)