Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi B
Lærer(e) Mads Bech Kristoffersen
Hold 2019 Ng/3f (3f NgB, 3f NgBx)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb 0 - Træringe som klimaarkiv
Titel 2 Forløb 1 - Klimaændringer og klimatilpasning...
Titel 3 Forløb 2 - Vilde vejrfænomener
Titel 4 Forløb 3 - Stevns klint og dinosaurernes uddøen
Titel 5 Forløb 4 - Dynamiske jord og supervulkaner
Titel 6 Forløb 5 - Fremtidens drikkevand
Titel 7 Forløb 6 - Energiproblematikker

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb 0 - Træringe som klimaarkiv

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel 2 Forløb 1 - Klimaændringer og klimatilpasning...

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Risikoområder i Hørsholm 29-08-2019
Rapport strålingsbalance 11-09-2019
Opsamling klima fremlæggelser 18-09-2019
Klimaændringer Danmark poster 20-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel 3 Forløb 2 - Vilde vejrfænomener

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fremlæggelse om et konkret klimatilpasningsprojekt 23-10-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel 4 Forløb 3 - Stevns klint og dinosaurernes uddøen

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave om tropiske orkaner 10-12-2019
Opgave vulkanudbrud New Zealand 2019 16-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel 5 Forløb 4 - Dynamiske jord og supervulkaner

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Rapport analyse af prøver fra Stevns 28-01-2020
Aflevering af brochure om supervulkaner. 19-03-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel 6 Forløb 5 - Fremtidens drikkevand

Formålet med dette forløb har været at eleverne danner forståelse for at vores drikkevand ikke er en uudtømmelig kilde men er truet på forskellig vis. Eleverne har stiftet kendskab med elementær hydrologi og har til slut i forløbet selv udvalgt og beskrevet en problematik hvor vand (og vandets kredsløb) er omdrejningspunktet.

Eleverne har:
- Fundet permeabiliteten for forskellig slags jordarts-materialer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel 7 Forløb 6 - Energiproblematikker

I dette forløb har eleverne arbejdet med hvordan geologiske ressourcer dannes og hvordan vores verden er afhængig af geologiske naturressourcer.

Eleverne har som afslutning på forløbet beskrevet og forklaret en konkret problematik hvor energi og adgangen hertil er omdrejningspunktet.

Eleverne har:
- Målt og beregnet udvindingsprocent af olie fra skrivekridt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Projektarbejde