Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Dramatik C
Lærer(e) Lone Sørensen
Hold 2019 dr/1 (1g drC/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#1 Intro
Titel 2 Forløb#2Grundlæggende skuespilteknik
Titel 3 Forløb#3Periodelæsning og optakt til miniprojekt
Titel 4 Forløb#4episk teater og læsning af manus
Titel 5 Forløb#5intro og valg af eksamensprojekt
Titel 6 Forløb#6eksamensprojekt
Titel 7 Forløb#7monologer

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb#1 Intro

Intro til faget generelt. Målet er at eleverne for indsigt i teatrets særlige natur og deres egen krop og stemme som redskab. Generelt er introugerne med til at skubbe eleverne ind i fagets anderledes læringsfacon og ud over de grænser de ellers er vant til i skolesammenhæng.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#2Grundlæggende skuespilteknik

Introduktion til forskellige teorier om skuespil og spillestile: Viewpoint, indlevelse og fremvisning.
Eleverne læser interview af skuespiller, der arbejder med viewpoint i praksis, om forskel på figur, karakter, teatralisering
I det praktiske arbejde indgår teksten VINTER af Jon Fosse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb#3Periodelæsning og optakt til miniprojekt

Eleverne introduceres til miniprojekt og fremlæggelse af samme gennem læsning og arbejde med oldtidsteater.
Gruppearbejde om henholdsvis græsk teater, commédia dell arte, naturalistisk teater og moderne teater efter 2000.
Grupperne skal både fremlægge power points og deres forestilling, arbejde med specifik tekst fra den enkelte periode, for klassen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#4episk teater og læsning af manus

Eleverne arbejder i teori og praksis med fremvisning som spillestil. Brechts KISTEN udføres med benspænd på gulv.
Eleverne læser TREKANTSMODELLEN af Signe Vaupel og arbejder i tremandsgrupper med scenografiske opgaver samt valg af spillestil
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#5intro og valg af eksamensprojekt

Eksamensprojekt sættes i gang. Alle vælger gruppe og stykke. Skolens elevmusical spiller GREASE og alle ser den, samt analyserer på spillestil, scenografi m.m.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forløb#6eksamensprojekt

Eksamensprojektet går virtuelt. Eleverne arbejder individuelt på fællesprojekt i håbet om at få lov at spille dette. Onenote bruges flittigt som kommunikationsmiddel.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer