Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e) Cecilie Blach Renneberg
Hold 2019 me/1 (1g meC/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb: Filmiske virkemidler og dramaturgi
Titel 2 Genrefilm
Titel 3 pilotprojekt: kampagnefilm
Titel 4 Copy-cat-film
Titel 5 Dokumentarisme og public service
Titel 6 Eksamensproduktion

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb: Filmiske virkemidler og dramaturgi

I dette første forløb i mediefag skal eleverne arbejde med og tilegne sig grundbegreber inden for analyse af levende billeder. Vi skal arbejde med de filmiske virkemidler, fremdriftskomponenter og set-up/pay-off. Undervejs i forløbet bliver der også mulighed for at afprøve de forskellige filmiske virkemidler i praksis.  

Vores analyser bliver hovedsageligt af diverse film og tv-seriers ANSLAG.

ANSLAG og klip set i undervisningen.
anslag: Familien Löwander (SVT, 2016)
anslag: Quicksand (Netflix)
anslag: House of Cards
anslag: Jaws
anslag: The Social Network

klip: Psycho, Game of Thrones, The Blair Witch project, The Reservoir Dogs.

(opdateres)


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Copy-cat-film

I dette 'copy-cat-film'-forløb skal eleverne øve den praktiske ved mediefag.
De skal kopiere filmen "Hvad er det værste, der kan ske", men har lov til at ændre plottets i scenarie-delen.
Formålet med forløbet er at træne kontinuitets- og krydsklipning, at blive bevidst om lys og lyd på film samt genopfriske, hvordan man redigerer i programmet final cut pro X.
Forløbet bliver på denne måde en lille forsmag på eksamensprojektet.

https://www.youtube.com/watch?v=WkWDBAfpW6E
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Dokumentarisme og public service

I dette forløb om dokumentarisme og public service skal eleverne lære om dokumentargenren og begrebet public service. Vi analyserer forskellige dokumentarfilm og serier, der er blevet vist på Danmarks Radio, og så taler vi om Danmarks Radios funktion og rolle i det danske samfund.

centrale fagbegreber fra forløbet: de fire dokumentartyper: 1. portrætdokumentaren, 2. den sociologiske dokumentar, 3. institutionsdokumentaren, 4. den sagsorienterede dokumentar. De fire fortælleformer: 1. den autoritative, 2. den observerende, 3. den interaktive, 4. den poetiske.
fiktionalisering (fiktionskoder), autenticitetsmarkører (faktakoder), kreativ bearbejdning af vireligheden. De otte parametre.

DR's historiske rolle, Public service-forpligtelserne.

dokumentarfilm i forløbet:
1. "Krigsfotografen".
2. uddrag fra "Finanskrisen forfra"
(OPDATERES af Bl)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Eksamensproduktion

I dette forløb arbejder eleverne i selvvalgte grupper om deres eksamensproduktion. I forløbet skal der først udarbejdes først plot, udvikle karakterer,  inddrages fremdriftselementer, set'up og pay-off, skrives manuskript og udarbejde et storyboard samt planer for filmiske virkemidler. Derefter filmer eleverne i tre moduler og til sidst redigeres filmen på skolens computere.

Filmene skal vises på skolen i forbindelse med en fælles ferniseringsdag for skolens kunstneriske fag.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer