Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Musik C
Lærer(e) Jytte Schnell Skærup
Hold 2019 mu/1 (1g muC/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Diverse
Titel 2 Særligt studeret emne, sammenspil og teori

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Diverse

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Særligt studeret emne, sammenspil og teori

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer