Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Kåre Bertelsen
Hold 2019 bi/b (1b biC, 1b biCx)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Sundhed
Titel 2 Cellen
Titel 3 Cystisk fibrose
Titel 4 Usserød Å

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Sundhed

Forløbet indeholder følgende emner:
Kulhydrat, protein, fedt, energiindtag, energiforbrug, energifordeling, fordøjelse, fordøjelsesenzymer, blodsukkerregulering, diabetes og sundhed

I forløbet er følgende eksperimenter blevet udført:
Kostanalyse
Dagligt energiforbrug
'Bamsen'
Nedbrydning af stivelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Cellen

Forløbet indeholder følgende emner: Eukaryote og prokaryote celler, membrantransport, mitose, fotosyntese, respiration, vækst, vækstfaser, kønshormonregulering og æggets cyklus

I forløbet er følgende eksperimenter blevet udført:
Mikroskopering af vandpest
Osmose
Mitose
Kælegær
Fotosyntese og respiration i vandpest
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Cystisk fibrose

Forløbet indeholder følgende emner: Kønsbunden og autosomal nedarvning, DNA, gener, mutation, proteinsyntese, genotype, fænotype, ægsortetering, IVF og bioetik.  

I forløbet er følgende eksperimenter blevet udført:
Nedarvning i majs
DNA-ekstraktion
PV92
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Usserød Å

Forløbet indholder følgende emner: Åen som økosystem, nicher og makrofauna

Forløbet indholder følgende forsøg:
Usserød Å
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer