Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Mikkel Jønsson
Hold 2019 bi/m (1m biC, 1m biCx)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Hvad er liv?
Titel 2 Mad til milliarder
Titel 3 kondi
Titel 4 Hvorfor sex?
Titel 5 Cystisk fibrose
Titel 6 På opdagelse i generne
Titel 7 Biologi C speciale

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Hvad er liv?

Betingelser for liv, Celler, cellemembran, stofskifte, arvemateriale, affaldstoffer, alkom, nedarvning, Hybrid organisme, virus, eukaryoter, prokaryoter, autotrofem heterotrofe, beskyttelse imod UV, celledød, ozon, endospore, spontan genese, Pasteur, mikroorganismer, bakterier, svampe (gær), cellekerne, protozoer, cytoplasma, ribosomer, cellevæg, gramfarvning, DNA, plasmider, antibiotika, RNA, cytoskellet, organeller, mitokondrier, respiration, aerob/anaerob, kloroplast, phosforlipider, kitin, diffusion, osmose, semipermiabel, receptor, transport proteiner, aktiv/passiv/faciliteret transport, endocytose/exocytose, fargocytose, ATP, Na+/K+ -pumpen, sakkerider,

Eksperimenter: Osmose i kartofler, mikroskopering af celler, gæring.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Mad til milliarder

Økologi:
Økosystem,
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 kondi

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Energiomsætning 07-02-2020
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Hvorfor sex?

kønsorganernes anatomi, sædcelle produktion, mensturation, hormoner (FSH, LH, testosteron, østrogen, progestoron, HCG), feedback, folkiler, gult legeme, stamceller, befrugtning, kønssygdomme, spredning, implantation, IVF, prævention, dianostik, ægsortering
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hvorfor sex? 19-02-2020
Arbejd selv Kvindens MS 21-02-2020
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Cystisk fibrose

cystisk fibrose, overkrydsning, dominant/ recessiv, autosomatisk, kønsbundet,  restriktionsenzym,ægsortering, restriktionsanalyse, DNA elektroforese, nedarving,  alleler, IVF,
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 På opdagelse i generne

Forløb om genetik og nedarvning

Centrale fagtermer
DNA
Gener
Kromosomer
Det centrale dogme
Arvelige egenskaber og sygdomme
Celledeling - mitose og meiose
Et-gens nedarvning
Nedarvningsmønstre
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Biologi C speciale

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer