Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Inge Berg Madsen
Hold 2019 sa/v (1v saC)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Velfærd og ulighed
Titel 2 Økonomi
Titel 3 Sociologi
Titel 4 Coronavirus i DK

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Velfærd og ulighed

Forløbet har haft fokus på at lære om opbygningen og mekanismerne i det danske velfærdssystem, samt at sætte fokus på en række afspekter af ulighed i det danske samfund (økonomi, geografi, køn, etnicitet, sundhed social trivsel kriminalitet og livstil) - herunder sammenhængende imellem dem og årsagerne hertil.  

Eleverne har i grupper arbejdet med at undersøge de forskellige ulighedsaspekter via statistisk materiale og fremlægge det.

Vi har desuden set og arbejdet med dokumentarene: "Gaden hvor det offentlige forsvandt afsnit"


Begrebsliste:

Velfærd
• Det økonomiske kredsløb
• Økonomisk sikkerhedsnet

• Velfærdmodeller
○ Den liberale (Residuale) velfærdsmodel
○ Den socialdemokratiske (universelle) velfærdsmodel
○ Den konservative (Koorporative) velfærdsmodel

• Økonomiske systemer
- Markedsøkonomi
- Planøkonomi
- Blandingsøkonomi
- Selvforsyningsøkonomi

• Stat
• Marked
• Civilsamfund

• Omfordeling
• Skat
• Afgifter
• Proggressivt skattesystem
• Velfærdsydelser
○ Indkomstoverførsler
○ Serviceydelser
• Udlicitering
• Brugerbetaling


• Velfærdststatens Udfordringer.
- Demografisk udfordring
- Forventningsudfordring - stigende indiidualisering
- Globaliseringsudfordring - outsourcing - socialdumping
- Teknologisk udfordring
- Immigrationsudfordring


• Levevilkår

• Fattigdomsdefintioner
- Absolut fattigdom
- Relativ fattigdom
- Subjektiv fattigdom
- Normativ fattigdom

• Ginikoifficienten

• Socialstratificering
- Socialgrupper
- Socialklasser

• Social mobilitet
- Generationsmobilitet
- Karierremobilitet

• Social arv
• Mønsterbryder

• Bourdieu:
○ Habitus
○ Økonomisk kapital
○ Kulturel kapital
○ Social kapital
○ Symbolsk kapital
○ Felt

• Maslows behovspyramide


• Minervamodellen - livstilssegmenter

• Livsformer
○ Lønarbejderlivsformen
○ Karrierelivsformen
○ Den selvstændige livsform

_________________________________________________________________

Kernestof:
- Sociale og kulturelle forskelle
- Velfærdsprincipper - herunder stat, marked og civilsamfund

Faglige mål
- Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå

- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer

- Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre

- Undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet

- Formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler

- Argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Økonomi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Sociologi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer