Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Simon Møllegaard Christensen
Hold 2019 sa/z (1z saC)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#1 ligestilling og køn
Titel 2 Forløb#2 Identitetsdannelse

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)