Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Jakob Raundahl
Hold 2019 fy/d (2d fyC, 2d fyCx)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Energi
Titel 2 Nær astronomi og verdensbilledet
Titel 3 Bølger og lyd
Titel 4 Atomer og lys
Titel 5 Kosmologi
Titel 6 Kernefysik
Titel 7 Corona opgaver

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 3 Bølger og lyd

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Kosmologi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Kernefysik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer