Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Jeppe Willads Petersen
Hold 2019 fy/f (2f fyC, 2f fyCx)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Den naturvidenskabelige metode
Titel 2 Energiregnskaber
Titel 3 Formidling af bølger
Titel 4 Rummet
Titel 5 Fysikkens historie
Titel 6 Fysikken i superhelte
Titel 7 A deeper understanding of energy

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Den naturvidenskabelige metode

I dette forløb arbejdes der med forståelsen af den naturvidenskabelige metode.
Med udgangspunkt i kapitel 1 og 2 i BasisFysikC genopfriskes den naturvidenskabelige metode med særlig fokus på hvordan den anvendes i fysik.
Derudover arbejdes der med rapportskrivning på baggrund af et forsøg eleverne selv har udført.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Fysikkens historie

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Fysikken i superhelte

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 A deeper understanding of energy

Vi arbejder i dette forløb med energiformer og omdannelse af energi.
Forløbet vil tage udgangspunkt i engelsksproget materiale fra Perimeter Institute og fungere som repetition af en lang række af de emner der er arbejdet med i løbet af året.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer