Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e) Mads Bech Kristoffersen
Hold 2019 ng/f (2f ngC, 2f ngCx)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb 1 - Klimaændringer og bæredygtig...
Titel 2 Forløb 2 - Energiproblematikker og fremtidens....
Titel 3 Forløb 3 - Naturkatastrofer

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb 1 - Klimaændringer og bæredygtig...

Klimaændringer og bæredygtig planlægning i storbyer

Eleverne har i forløbet arbejdet hen imod at svare på følgende problemformulering:

Hvad er klimaændringer, hvordan vil klimaændringerne påvirke storbyerne, og hvad kan gøres for at mindske konsekvenserne ved klimaændringerne?

Faglige mål:
I dette forløb har klassen arbejdet med alle faglige mål.

Kernestof:
Klima og vejrs betydning for menneskets livsvilkår:
• Det globale vindsystem og klimasystemet herunder klimazoner og plantebælter
• Vandets kredsløb, herunder grundvandsdannelse samt udnyttelse af vandressourcer
• Klimaets betydning for produktion og menneskers grundlæggende livsvilkår
• Klimaændringer og samfundsudviklingens klimapåvirkning

Særlige fokuspunkter i dette forkæb:
Atmosfærens sammensætning og vertikale opbygning, solstråling, årstidsvariationer, strålings- og energibalancen, albedo, temperatur, nedbørsdannelse og nedbørstyper (herunder konvektions-, stignings-, front- og konvergens nedbør), vinde (herunder sø- og landbrise), tryk (herunder høj- og lavtryk samt termiske og dynamiske tryk), det globale tryk- og vindsystem (herunder ITK-zonen, monsunvinde og jetstrømme), klima- og plantebælter, klimaforandringer, drivhuseffekten og drivhusgasser, kulstofkredsløbet, effekter og konsekvenser af klimaændringer, vandets kredsløb (herunder grundvandsdannelse og udnyttelse af vandressourcen).

Empiribaseret arbejde:
Albedo – overfladers farver og hældning i forhold til solen
Drivhuseffekten
Nedsivning i jord - i sandjord og i leret jord.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Rapport albedo 08-10-2019
Fremlæggelse urbanisering og urbane varmeø 30-10-2019
Afsluttende projekt forløb 1 04-12-2019
Opgave 1 til elever som ikke fremlægger 11-12-2019
Opgave 2 til elever som ikke fremlægger 12-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel 2 Forløb 2 - Energiproblematikker og fremtidens....

Energiproblematikker og fremtidens energiforsyning i Danmark

Eleverne har i forløbet arbejdet hen imod at svare på følgende problemformulering:

Hvorfor er den nuværende globale energiforsyning ikke bæredygtighed og hvordan kan Danmarks fremtidige energiforsyning se ud?

Faglige mål:
I dette forløb har klassen arbejdet med alle faglige mål.

Kernestof:
Bæredygtighed og ressourceforvaltning:
• Bæredygtig udvikling under forskellige natur- og samfundsforhold, herunder forbrugs- og produktionsmønstre
• Teknologiudvikling under forskellige natur- og samfundsforhold
• Jordens energiressourcer herunder energistrømme, energiteknologier og energiforbrug

Særlige fokuspunkter:
Resurser, reserver samt kulstofkredsløb og følgende energikilder er behandlet: kul (herunder kulrækken), olie og naturgas, kernekraft, solenergi, vandkraft samt vindenergi.

Empiribaseret arbejde:
Undersøgelse af energistrømme i Europa ved hjælp af online data.
Forsøg: Effektivitet og optimal vinkel for solcelle


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Sort eller grøn energi 23-01-2020
Dannelse af olie og naturgas 03-02-2020
Rapport optimal vinkel og effektivitet solcelle 16-03-2020
Aflevering af projekt om vedvarende energi 20-03-2020
Afsluttende projekt forløb 2 27-03-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel 3 Forløb 3 - Naturkatastrofer

Naturkatastrofer

Eleverne har i forløbet arbejdet hen imod at svare på følgende problemformulering:

Hvorfor kan det være farligt at bo nær jordens pladegrænser, og hvilke muligheder findes der for at mindske konsekvenserne ved naturkatastrofer?

Faglige mål:
I dette forløb har klassen arbejdet med alle faglige mål.

Kernestof:
Jordens og landskabernes processer:
• Jordens udvikling, herunder den pladetektoniske model, jordskælv og vulkaner
• Geologiske processer og kredsløb og menneskers anvendelse af ressourcer
• Det globale kulstofkredsløb i geofaglige sammenhænge
• Natur- og menneskeskabte landskabers dannelse, udvikling og betydning for produktion og samfund

Særlige fokuspunkter:
Jordens dannelse, geologisk tid, mineraler, bjergarter (herunder magmatiske, sedimentære og metamorfe bjergarter), den geologiske cyklus, jordens opbygning, kontinentaldrift, pladetektonik (herunder konstruktive, destruktive og bevarende pladegrænser), bjergkædedannelse, opsplitning af et kontinent, vulkanisme (herunder skjoldvulkaner, keglevulkaner, eksplosionsvulkaner samt hot spot) og jordskælv samt tsunami.

Empiribaseret arbejde:
Bestemmelse af richtertal og hypocenter af jordskælv
Densitet af bjergarter
Bestemmelse af jordskælvsbølges hastighedIndhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Forudse og forebygge konsekvenser ved naturk. 07-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde