Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e) Charlotte Skotte Møller
Hold 2019 ng/m (2m ngC, 2m ngCx)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Naturkatastrofer
Titel 2 Klimaændringer og bæredygtig planlægning i storby
Titel 3 Energiproblematikker og fremtidens energiforsyning

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)