Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Maria Ahmed
Hold 2019 re/v (2v reC)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Hvad er religion?
Titel 2 Kristendom
Titel 3 Islam
Titel 4 Buddhisme
Titel 5 Religionskritik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Kristendom

I kristendomsforløbet arbejder vi med grundlæggende sider ved kristendommen, herunder dens formative, historiske og nutidige skikkelser. Vi kommer ind på emner som:

- Bibelen og forskellige syn på bibelen og mulige tolkninger af skabelsesberetningen
- Jødedom som forudsætning for kristendommen
- Den kristne grundmyte - Skabelses- og syndefaldsberetninger
- Udvælgelse og pagtslutninger (bl.a. Abraham, Moses og Jesus)
- Messiasforestillinger
- Jesu liv og død (løsningsmyten)
- Kristen etik
- Kristendom i en moderne verden, med fokus på kristendommens syn på homoseksualitet.

Vi trænede det at disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende elementær religionsfaglig terminologi.

Materiale:
Skabelsesmyten og syndefaldsmyten: Genesis kap. 1-3
Lignelsen om den barmhjertige samaritaner (Luk kap. 10 v. 25-37)
Messias og messias profetier (Salmernes bog kap. 2; Esajas kap. 52, v.13 - kap. 53 (også i Esajas bog); Daniel kap. 7, v. 13-15, Joh kap. 12, v. 20-50)
Dekalogen (Exodus, kap. 20, vers 1-17)
Pinsen: Apostlenes gerninger kap. 2, v.1-47 og Genesis (1.mosebog) kap. 11,v.1-9
Bjergprædikenen (uddrag af Matt kapitel 5-7)
Uddrag fra de synoptiske evangelier (Matthæus kap. 21 v. 23-27; Markus kap. 11 v. 27-33; Lukas kap. 20 v. 1-8)
Tekst 18 i Horisont: Hvad er kirkens holdning til homoseksualitet?

Grundbog: Ahle, Andersen, Hvithamer, Jensen: Horisont — Grundbog i religion, Gyldendal, 2013. pp. 72-107

Omfang ca. 70 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Islam

En introduktion til islam og dens formative periode gennem studiet af kanoniske tekster (fra koranen og hadith). I studiet af religionen vil vi forsøge at definere den ideelle islamiske levevis. Vi berører emner som:

- Islams historie: fra Jahilliyya til idag
- Muhammeds liv
- De fem søjler
- Kønsroller i islam
- Jihad
- Dommedag
- Islamisk mystik (Sufisme)

Materiale:
Tekst 1-4 i Horisont (Islam):
Tekst 1: Om Koranan, Surah 26, ayah 192-200, surah 75, ayah16-19, surah 2, ayah 185
Tekst 2: Uddrag om profeterne, Surah 37, ayah 98.109 og surah 4, ayah 155-165, 171
Tekst 3: Uddrag om profeten Muhammed, surah 7, ayah 157-158, surah 96, ayah 1-5 og et uddrag fra en Hadith: Troens hovedpointer af Omar ibn-al-khattab.
Tekst 4: Uddrag om dommedag, surah 45, ayah 23-35 og surah 69, ayah 13-17

Grundbog: Ahle, Andersen, Hvithamer, Jensen: Horisont — Grundbog i religion, Gyldendal, 2013, pp. 146-180

Omfang: ca. 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Buddhisme

En introduktion til buddhisme: verdensopfattelse, trosforestillinger og praksis, men særligt fokus på tibetansk buddhisme   (Vajrayana) og buddhisme i en moderne sekulær verden. Vi arbejder med emner som:

- De tre overordnede retninger inden for buddhisme: Theravada, Mahayana, Vajrayana
- Buddhas liv (vi ser filmen: Little Buddha fra 1993
- Centrale begreber og forestillinger (Karma, samsara, nirvana, de fire ædle sandheder, den otte-ledede vej mm.)
- Centrale ritualer
- Buddhisme i vesten.


Materiale:
Tekst 1 og tekst 7 i Horisont kapitlet om Buddhisme:
Tekst 1: Buddha Legenden (tekst 1 i horisont s. 265-266)
Tekst 7: Anna von Sperling: “Buddhisme er ikke kun en fredsreligion”, Information, 29. maj 2009.
Et uddrag fra den tibetanske dødebog (http://www.onelittleangel.com/wisdom/quotes/book.asp?mc=471)
Analyse af en tibetansk himmelbegravelse (https://www.youtube.com/watch?v=BUp4jUMIy68)

Grundbog: Ahle, Andersen, Hvithamer, Jensen: Horisont — Grundbog i religion, Gyldendal, 2013, pp. 244-264

Omfang: ca. 30 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Religionskritik

Vi ser på forskellige sekulære syn på religion i moderne tid. I løbet af forløbet vil eleverne analysere tre forskellige, men klassiske, forklaringer på hvorfor vi har religion: den økonomiske forklaring af Karl Marx, den psykologiske forklaring af Sigmund Freud og den sociologiske forklaring af Emilé Durkheim.


Omfang: ca. 7 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer