Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Bo Christopher Hilsted
Hold 2019 re/3z (3z reC)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til eligion
Titel 2 Buddhisme
Titel 3 Islam
Titel 4 Kristendommen

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til eligion

En introduktion til religion, religions centrale begreber og forestillinger.
Myte, riltual, mana og tabu. Profan/hellig, Ninian Smarts 7 dimensioner
Særlige fokuspunkter:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Buddhisme

Generel indføring med udgangspunkt i den tidlige buddhisme (De tre juveler: Buddha, Dharma og Sangha). Derefter arbejder vi med den senere buddhisme og begrebet Lama (Fjerde juvel i den tibetanske buddhisme).

Begreber:
Nirvana, Samsara, Karma, Dharma, Sangha, Buddha, Mahaanabuddhisme, Theravada/Hinayanabuddhisme, Vajrayanabuddhisme, Bodhisattva, Skandhaer, Fire ædle sandheder, 8-ledet vej, 12-ledede årsagskæde, Anatman, Lama, Tulku, Medfølelse, Reinkarnation, Livshjul, Middelvej, erkendelse af forgængelighed.
Ekskursion til Phendeling-centeret
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Islam

I dette islamforløb fokuserer vi på  det præislamiske samfund og kultur som forudsætning for islam.
Slægt overfor umma(menighed)
Det klassiske islam; Gud og prædestinationslæren, Muhammeds åbenbaringer, koranen, hadith og profetinstitutionen. De fem søjler, shia overfor sunni islam
Desuden arbejder vi med væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og moderne samfund i en global kontekst, herunder:sharia og jihad.
Ekskursion til Imam Ali Moskeen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer