Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Sandra Toftdahl Brix
Hold 2019 ol/3v (3v olC)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til Oldtidskundskab
Titel 2 1. søjle, Antigone
Titel 3 2. Søjle - Noget om Helte

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til Oldtidskundskab

Denne korte introduktion skal hjælpe eleverne med at finde rundt i den kæmpe verden, som oldtidskundskab er.
De skal stifte bekendskab med:

- Den græske verden
- Den romerske verden
- Det Athenske demokrati, igennem uddrag af Herodot, Perikles' gravtale og den gamle oligark
- Den græske myteverden
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 1. søjle, Antigone

Forklaring følger
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 2. Søjle - Noget om Helte

Forklaring følger
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Arbejdselv Iliaden 6. sang 16-12-2019
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer