Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Sandra Toftdahl Brix
Hold 2019 ol/3x (3x olC)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til Oldtidskundskab
Titel 2 1. søjle, Drama, Syv mod Theben
Titel 3 2. søjle, Epos,
Titel 4 3. søjle, Filosofi,
Titel 5 4. søjle, Skulptur
Titel 6 5. Søjle, Romerske,

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til Oldtidskundskab

Denne korte introduktion skal hjælpe eleverne med at finde rundt i den kæmpe verden, som oldtidskundskab er.
De skal stifte bekendskab med:

- Den græske verden
- Den romerske verden
- Det Athenske demokrati, igennem uddrag af Herodot, Perikles' gravtale og den gamle oligark
- Den græske myteverden
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer