Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e) Anna Stricker
Hold 2019 bk/2 (1g bkC/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 3D i 2D
Titel 2 Portræt, identitet og iscenesættelse
Titel 3 Byens rum
Titel 4 Kunstens stemme
Titel 5 Arkitektur
Titel 6 Projekt
Titel 7 Forløb#3

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Portræt, identitet og iscenesættelse

Forløbet fokuserer særligt på, hvordan den menneskelige identitet kan iscenesættes igennem portrættet samt på portrætgenrens forskellige visuelle udtryk. Herunder undersøger vi, hvilke virkemidler der anvendes i iscenesættelsen (eller selviscenesættelsen). I forløbet indgår en ekskursion til Louisiana hvor vi analyserer og diskuterer portrætter af Lauren Greenfield og Marsden Hartley.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Byens rum

Omdrejningspunktet for dette forløb er forholdet mellem kunst og byrummet. Første del af forløbet fungerer som en introduktion til forskellige typer kunst i byrummet, fx street art, happenings, skulptur og arkitektur. På baggrund af dette skaber eleverne deres eget forslag til kunst i byens rum ud fra selvvalgte materialer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Kunstens stemme

Forløbet favner bredt og omhandler den mangfoldighed, der er i kunsten.
Vi fokuserer særligt på nogle udvalgte måder, hvorpå et kunstværk/en kunstner 'taler' til beskueren. Formålet er samtidig, at der opnås en bevidsthed omkring de væsentligste forskelle på de kunstneriske udtryksformer. Vi undersøger forskellige typer kunst og ser bl.a. på følgende:
- hvordan en kunstner kan udtrykke sig igennem en installation (fx "Please, keep quiet" (2003))
- skulpturen som udtryksform samt kommunikation igennem parafrase (fx "Han" (2012))
- farver som et visuelt udtryksmiddel (herunder farveteori)
- kommunikation via tegn (semiotik)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Arkitektur

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Forløb#3

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer