Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Design C
Lærer(e) Kirsten Algreen-Ussing
Hold 2019 de/2 (1g deC/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 intro til faget
Titel 2 kommunikationsdesign
Titel 3 produktdesign
Titel 4 design- og arkitekturhistorie
Titel 5 arkitektur
Titel 6 eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 intro til faget

Intro til faget; designprocessens betydning i arbejdet med projekterne. Forskellige designparametre, design som problemløsning, idegenerering, problemtræ
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 kommunikationsdesign

Kommunikationsdesign som begreb og dets funktionsparameter. Visuel identitet: logo, farve, typografi. Små praktiske opgaver knyttet til farve og typografi. Arbejde med moodboard, målgruppebestemmelse, minervamodellen. Projektopgave: Design en visuel identitet til en fiktiv cafe, restaurant el.lign.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 produktdesign

Produktdesign med fokus på siddemøbler. Formanalyse, danske møbelklassikere, målfast tegning af stol i skolens fællessal, ergonomi, materialer: materialeudvikling historisk og dettes betydning for innovation i møbeldesign, bæredygtighed. Analyse af stolen "4-cast high". Idegenerering i fht. form. Projektopgave: Design et siddemøbel til en eller flere personer til et offentligt sted; produktkrav: målfaste tegninger og fysisk model
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 design- og arkitekturhistorie

Kort teoretisk forløb med fokus på modernismen: baggrunden for dens opståen, dens idealer - æstetisk, socialt og politisk, dens helt dominerende rolle i det 20. og 21. århundredes design og arkitektur samt de strømninger og stilarter, der udtrykker et opgør med modernismen, dvs. pop, postmodernisme, dekonstruktivisme og den byrumsforskning, der kritiserer de modernistiske byrum. Gruppearbejde med efterfølgende elevfremlæggelser. Besøg på Designmuseet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 arkitektur

Analyser af professionelle byrum (af COBE) Nørreport, Israels Plads og Karen Blixens Plads. Bæredygtighed i fht. arkitektur, livscyklusanalyse i fht. byggematerialer. Eleverne vælger ét af to projekter: en bolig til én person på max.25 m2 eller et redesign af skolens cykelparkeringsområde, der gør cykelstativerne overdækkede og hele området både mere funktionelt og mere indbydende
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 eksamensforberedelse

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer