Nat 1
(Matematik A, Fysik B, Kemi B)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester    
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse45
Naturvidenskabeligt grundforløb60
Naturgeografi CNaturgeografi C75
Samfundsfag CSamfundsfag C75
Engelsk BEngelsk BEngelsk B210
Dansk ADansk ADansk ADansk A260
Historie AHistorie AHistorie AHistorie A190
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt C150
Biologi C75
Oldtidskundskab C75
Religion C75
Studieretningsfag
Kemi BKemi BKemi B200
Matematik AMatematik AMatematik AMatematik A375
Fysik BFysik B200
Valgfag
2. fremmedsprog
Fransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog A325
Fransk fortsættersprog BFransk fortsættersprog BFransk fortsættersprog B200
Kinesisk AKinesisk AKinesisk AKinesisk A325
Spansk ASpansk ASpansk ASpansk A325
Tysk begyndersprog ATysk begyndersprog ATysk begyndersprog ATysk begyndersprog A325
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B200
Kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Valgfag
Billedkunst B125
Billedkunst C75
Datalogi C75
Erhvervsøkonomi C75
Filosofi C75
Fransk begyndersprog BFransk begyndersprog B200
Mediefag C75
Musik B125
Musik C75
Naturgeografi B125
Naturgeografi C75
Psykologi C76
Samfundsfag B125
Tysk begyndersprog BTysk begyndersprog B200
Valgfag
Engelsk A125
Fransk fortsættersprog A125
Fysik A125
Kemi A125
Musik A125
Tysk fortsættersprog A125
Valgfag
Billedkunst B125
Billedkunst C75
Biologi B125
Datalogi C75
Erhvervsøkonomi C75
Filosofi B125
Filosofi C75
Idræt B125
Mediefag B125
Mediefag C75
Musik B125
Musik C75
Naturgeografi B125
Psykologi B125
Psykologi C125
https://www.lectio.dk/lectio/60/studieretningSe.aspx?sid=19605176228