Kunst 1
(Musik A, Engelsk A)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester    
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse45
Naturvidenskabeligt grundforløb60
Naturgeografi CNaturgeografi C75
Samfundsfag CSamfundsfag C75
Matematik BMatematik BMatematik B200
Biologi BBiologi BBiologi B200
Dansk ADansk ADansk ADansk A260
Historie AHistorie AHistorie AHistorie A190
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt C150
Fysik C75
Oldtidskundskab C75
Religion C75
Studieretningsfag
Engelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk A335
Musik AMusik AMusik AMusik A325
Valgfag
2. fremmedsprog
Fransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog A325
Fransk fortsættersprog BFransk fortsættersprog BFransk fortsættersprog B200
Kinesisk AKinesisk AKinesisk AKinesisk A325
Spansk ASpansk ASpansk ASpansk A325
Tysk begyndersprog ATysk begyndersprog ATysk begyndersprog ATysk begyndersprog A325
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B200
Valgfag 2.g
Billedkunst C75
Datalogi C75
Erhvervsøkonomi C75
Filosofi C75
Fransk begyndersprog BFransk begyndersprog B200
Kemi C75
Matematik B125
Mediefag C75
Psykologi C76
Samfundsfag B125
Tysk begyndersprog BTysk begyndersprog B200
Valgfag 3.g A-niveau
Biologi A125
Fransk begyndersprog A125
Fransk fortsættersprog A125
Samfundsfag A125
Spansk A125
Tysk begyndersprog A125
Tysk fortsættersprog A125
Valgfag 3.g C-,B- og A-niveau
Billedkunst B125
Billedkunst C75
Datalogi C75
Erhvervsøkonomi C75
Filosofi B125
Filosofi C75
Fransk fortsættersprog A125
Idræt B125
Kemi B125
Kemi C75
Mediefag B125
Mediefag C75
Psykologi B125
Psykologi C75
Tysk fortsættersprog A125
https://www.lectio.dk/lectio/60/studieretningSe.aspx?sid=19605416001