2020y Sprog 1a
(Engelsk A, Spansk begyndersprog A, Tysk fortsættersprog B)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse45
Naturvidenskabeligt grundforløb45
Samfundsfag CSamfundsfag C75
Matematik CMatematik C118
Biologi BBiologi BBiologi BBiologi B192
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C150
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A245
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A190
Fysik CFysik C68
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Religion CReligion C75
Studieretningsprojekt20
Studieretningsfag
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B185
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A318
Engelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk A325
Valgfag
Kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Valgfag (2g)
Billedkunst BBilledkunst B125
Billedkunst CBilledkunst C75
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Kemi CKemi C75
Matematik BMatematik B125
Mediefag BMediefag B125
Mediefag CMediefag C75
Musik BMusik B125
Musik CMusik C75
Psykologi CPsykologi C75
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Valgfag (2g)
Psykologi CPsykologi C75
Valgfag (3g)
Billedkunst BBilledkunst B125
Billedkunst CBilledkunst C75
Biologi ABiologi A125
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi BFilosofi B125
Filosofi CFilosofi C75
Fysik BFysik B125
Idræt BIdræt B125
Kemi BKemi B75
Kemi CKemi C75
Matematik AMatematik A125
Mediefag BMediefag B125
Mediefag CMediefag C75
Musik AMusik A125
Musik BMusik B125
Musik CMusik C75
Psykologi BPsykologi B125
Psykologi CPsykologi C75
Religion BReligion B125
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A125
Du skal vælge 2 valgfag i 2.g og ét valgfag i 3.g. Det skal være 2 C-fag og ét B fag. Det kan også være 1 C fag og 2 B-fag (eller B + A), men så kommer du til at ligge ret højt i timetal. Det ene af valgfagene i 2.g kan være matematik B, men behøver det ikke.