2020 Sprog 2
(Engelsk A, Tysk fortsættersprog A, Spansk begyndersprog B)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse45
Naturvidenskabeligt grundforløb45
Naturgeografi CNaturgeografi C68
Samfundsfag CSamfundsfag C75
Matematik CMatematik C119
Biologi BBiologi BBiologi BBiologi B193
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C150
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A245
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A190
Fysik CFysik C68
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Religion CReligion C75
Studieretningsprojekt20
Studieretningsfag
Spansk begyndersprog BSpansk begyndersprog BSpansk begyndersprog BSpansk begyndersprog B185
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A185
Engelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk A320
Valgfag
Kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Valgfag
Billedkunst BBilledkunst B125
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Kemi CKemi C75
Matematik BMatematik B125
Mediefag BMediefag B125
Mediefag CMediefag C75
Musik BMusik B125
Musik CMusik C75
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Psykologi CPsykologi C75
Valgfag
Billedkunst BBilledkunst B125
Billedkunst CBilledkunst C75
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi BFilosofi B125
Filosofi CFilosofi C75
Fysik BFysik B125
Idræt BIdræt B125
Kemi BKemi B75
Kemi CKemi C75
Mediefag BMediefag B125
Mediefag CMediefag C75
Musik BMusik B125
Musik CMusik C75
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Psykologi BPsykologi B125
Psykologi CPsykologi C75
Valgfag
Biologi ABiologi A125
Matematik AMatematik A125
Musik AMusik A125
Valgfag
Fransk begyndersprog AFransk begyndersprog A125
Kinesisk AKinesisk A125
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A125
Husk at denne skal defineres færdigt med valgfagsmuligheder og valggrupper hvis den bliver til rigtig studieretning