2021 Fagpakke 3 - Krop og Samfund
(Samfundsfag B, Idræt B)
1. år 2. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester
Obligatoriske fag
Idræt C75
Naturvidenskabelig faggruppeNaturvidenskabelig faggruppe225
Matematik CMatematik C135
Kultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppe300
Dansk ADansk ADansk ADansk A260
Engelsk BEngelsk BEngelsk B210
Større skriftlig opgave25
Studieretningsfag
Idræt BIdræt B125
Biologi BBiologi B135
Valgfag
Valgfag 2.HF
Billedkunst CBilledkunst C75
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Fysik CFysik C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Psykologi CPsykologi C75