Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Kathrine Faarvang Grand
Hold 2016 da/d (1d da, 1d da-o, 2d da, 2d da-o, 3d da, 3d da-o)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Almen sprogforståelse
Titel 2 Altings ulidelige klarhed
Titel 3 AT1: Retorik og argumentation
Titel 4 Middelalderen: Folkeviser og folkeeventyr
Titel 5 Danmark i krig
Titel 6 AT3: DHO
Titel 7 Sociale medier og selviscenesættelse
Titel 8 Oplysningstiden og Holberg
Titel 9 Romantik og romantisme
Titel 10 Det moderne gennembrud
Titel 11 AT5: Mennesket og naturen
Titel 12 Forskningsdag på Syddansk Universitet
Titel 13 Skriftlige genrer: Kronik og litterær artikel
Titel 14 Minimalisme i litteraturen
Titel 15 Skriftlig genre: essay
Titel 16 Litterær metode
Titel 17 Migrationslitteratur
Titel 18 Nyheder og journalistik
Titel 19 Julesalmer
Titel 20 Dokumentargenren
Titel 21 Det folkelige gennembrud
Titel 22 Tre nedslag
Titel 23 Det 20. århundredes litteratur
Titel 24 Anvendte internetsider

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Almen sprogforståelse

Emner: Semantiske skemaer, denotation og konnotation, sproghandlinger, genrer, kommunikationssituationen, det retoriske pentagram, fremstillingsformer, billedsprog, sociolingvistik herunder rigsmål, norm, tiltaleformer, gruppesprog, multietnolekter, slang, gruppesprog
Materiale: udvalgt teori fra ”Sprogets veje”, ”Faglige forbindelser” og ”Begreb om dansk”
Herudover første kapitel af Morten Ramslands roman ”Sumobrødre”: ”Skrubtudsetennis”
Digte: Ole Sarvig: Eftermiddag og Havet
Michael Strunge: Plasticsolen
Emil Aarestrup: Angst
Staffeldt: Indvielsen
Debatindlæg af Hanne-Vibeke Holst: ”Du er fucking sexistisk, Niarn
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Altings ulidelige klarhed

Et forløb om syndefaldsmyten i litteratur. Nøgleord: kundskabsøjeblikke, overgangen fra barn til voksen, spaltningen mellem mand og kvinde, godt og ondt, liv og død.
Spredning over forskellige genrer: novelle, roman, digte og film. Introduktion til analyse af disse.

Aritkel: "Altings ulidelige klarhed": om Syndefaldsmyten
Syndefaldsmyten af 1. Mosebog
Film: "Kundskabens Træ"
Noveller: Anders Bodelsen: "Drivhuset"
Naja Marie Aidt: "Den blomstrende have"
Klaus Rifbjerg: "Cigaretter"
Martin A. Hansen: "Paradisæblerne"
Digte: Tom Kristensen: "Ung Triumf" og Michael Strunge "Natmaskinen"
Uddrag af "Den afrikanske farm": Karen Blixen "Livets Veje" (om storken)
Selvvalgt roman: Morten Ramsland: "Sumobrødre" eller Erling Jepsen "Kunsten at græde i kor" (selvlæst værk)
Kortfilm: "Dig"
Indhold
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 AT1: Retorik og argumentation

Et forløb, der øger bevidstheden om, hvordan man formidler et stof mundtligt. Formidlingsevnen afhænger af mange ting som fx hvordan man vender ordene/sætningerne og hvilke billeder og metaforer, man anvender. Det overordnede AT-faglige formål med forløbet er således, at lære at arbejde med formidling af nyt stof, med disposition og talepapir.

I dansk var der fokus på den klassiske retoriks fem faser: inventio, disposito, elocutio, memoria og actio samt talens grundtyper og de tre appelformer: logos, etos og patos, da de betegner tre væsensforskellige måder at overbevise tilhøreren på. Desuden fokus på sproglige virkemidler og argumentation ifm. udvalgte taler.

Produkt: Mundtlig gruppefremlæggelse

Primærtekster:
- Norges statsminister Jens Stoltenbergs tale fra Utøya på årsdagen for terror-angrebet den 22. Juli
Indhold
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Middelalderen: Folkeviser og folkeeventyr

Et forløb om middelalderens litteratur og forskellige læsninger, herunder psykoanalytisk og strukturalistisk læsning.

Baggrundstekster om folkeviser, blandt andet i "Litteraturens veje"
Trylleviser: "Agnete og havmanden" og "Germand Gladensvend"
Perspektivende film: "Arven" af Per Fly

Baggrundstekster om folkeeventyr og litterær metode, blandt andet i "Litteraturens veje"
Folkeeventyr:
"De tre gaver"
"Kong Lindorm"
"Rødhætte"

Indhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Danmark i krig

Tre nedslag i litteraturhistorien (i samarbejde med historie)
1. Nationalromantik og national identitet
"Der er et yndigt land" af Adam Oehlenschläger
"I Danmark er jeg født" af H.C. Andersen
"Giv mig Danmark tilbage" af Natasja Saad
"Dette er danskerloven" af Maja Lee Langvad

2. Besættelsestiden
"Hvidstengruppen" (film)
Dokumentar om Hvidstengruppen
"Stemmen" af Jacob Paludan
"Nogle må dø" af Tove Ditlevsen
"Til hver enkelt" af Poul Sørensen
"Underklang" af Morten Nielsen

3. Nyere krigslitteratur
Uddrag af "Jeg er en hær" af Lars Husum, afsnittet "Afghanistan"
Uddrag af dokumentaren "Armadillo"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 AT3: DHO

Et forløb om skriftlighed, herunder informationssøgning, citatteknik, litteraturhenvisninger, litteraturliste, disposition.
Produkt: Dansk-Historieopgave, 6-8 sider.
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Sociale medier og selviscenesættelse

Et forløb om vores brug af sociale medier og den selviscenesættelse, der følger med.

"Unge og sociale medier" af cand.comm. Anne Anthon Andersen, iBureauet/Dagbladet lnformation. Juni 2015. Opdateret maj 2016
"Hvad er et medie?" af Stig Hjarvad: "MedieDK"
"Pynt din profil" af Granild og Haaning: "Medier i dansk"
"Grænseløse medier i et nyt årtusind" af Langdahl, Quist m.fl.: "Krydsfelt"
Claus Elholm: "Et nyt liv uden Facebook"
Sofie Bak: "Sådan hænger kropshad og Instagram sammen"
Dokumentar om instagrammer Shawn Megira
Afsnit af tv-serien "Black Mirror": "Nosedive"

Fokus på kommunikationsmodel og argumentation (påstand og belæg)
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Oplysningstiden og Holberg

Et kort forløb om Oplysningstiden, dramagenren og Holbergs forfatterskab, men særligt fokus på "Jeppe på Bjerget".

Uddrag af ”Jeppe på Bjerget”
Filmatisering af "Jeppe på Bjerget"
Baggrundsinformation i Litteraturens veje
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Romantik og romantisme

Et forløb om Romantikkens litteratur og væsentlige strømninger 1800-1870.
Analyse og fortolkning af litterære tekster under anvendelse af faglig terminologi
Litteraturhistorisk kendskab
Nøgleord: Universalromantik, nationalromantik, romantisme, biedermeier, dobbeltgængermotivet, splittelse.

Adam Oehlenschläger, ”Guldhornene”
H.C. Andersen, ”Klokken”
H.C. Andersen: "Nissen hos Spekhøkeren"
Oehlenschläger: ”Der er et yndigt land”
St. St. Blicher: ”Sildig Opvaagnen”
Aarestrup: ”Angst”
Aarestrup: "I en landsbykirke"
Aarestrup: "En middag"
H.C. Andersen: ”Skyggen”
Diverse biedermeiermalerier

”Litteraturens veje”, s. 137-159, s. 162-166, s. 183-186
TV-udsendelse om romantikken: 1800-tallet på vrangen
Indhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Det moderne gennembrud

Et forløb om Det moderne gennembruds litteratur med særligt fokus på impressionisme, realisme og naturalisme. Nøgleord: determinisme, stille eksistenser, religionskritik, fattigdom, kønsroller, problemer under debat.

Georg Brandes, af ”Indledning til Emigrantlitteraturen”
Henrik Pontoppidan, ”Naadsensbrød”
Henrik Pontoppidan: ”Et grundskud”
Herman Bang, ”Ved Vejen”
Herman Bang, ”Irene Holm”
Herman Bang: ”Den sidste balkjole”
Henrik Ibsen, ”Et Dukkehjem”
Amalie Skram, uddrag af ”Professor Hieronymus” (Falkenstjerne bind 2)
Film/tv-udsendelser:
Filmatisering af ”Et Dukkehjem”, 1971
”1800-tallet på vrangen, tiden 1840-50” (DR2)
”1800-tallet på vrangen, tiden 1880-1890” (Om Pontoppidan) (DR2)
”1800-tallet på vrangen, tiden 1890-1900” (Om Bang) (DR2)

Sekundærlitteratur:
”Litteraturens veje”, s. 194-201,s. 209-216, s. 218-224,
Niels Martinov, Systime, 1996; ”Litterære ismer”: Om Realisme, naturalisme og impressionismeIndhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 AT5: Mennesket og naturen

Synopsisskrivning og fremlæggelse om menneskets forhold til naturen.
Materiale: Into the Wild
Filmanalyse, filmiske virkemidler.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Forskningsdag på Syddansk Universitet

Forberedelse til besøg på SDU med læsning af uddrag af Kirsten Hamanns roman "Alene hjemme" (2015). Derudover så vi et enkelt afsnit af den norske tv-serie "Skam", så vi var klar til at høre om serien dagen efter.

Selve besøget på SDU var en hel dag med forskellige oplæg om danskfaget i forskning og anvendelse. Oplæggene omhandlede:
Chatbeskeder som virkemiddel i tv-serien "Skam"
Hygge
Køn i nyere skandinavisk litteratur
Grammatik
Bestsellere
Narrativ medicin
Opstart af tekstvirksomhed

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Skriftlige genrer: Kronik og litterær artikel

Fortsat arbejde med de skriftlige eksamensgenrer. Eleverne har skrevet kronik om teksterne "Et liv uden Facebook" og "Jeg vokser aldrig fra mig selv". De har skrevet litterær artikel om romanen "Ved vejen".
Indhold
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Minimalisme i litteraturen

Baggrundsmateriale om minimalisme, knaphed, isbjergsteknik.
Hemingway: "Bjerge som hvide elefanter"
Helle Helle: "Biler og dyr" (2000) (novellesamling) med særligt fokus på novellerne "Tilflyttere", "Mere kaffe?", "Globryllup", "Der er ikke flere sennepsmarker i Danmark", "Tirsdag nat", "Jeg kører frem".
Om "Biler og dyr": "Er flæskestegen et symbol?" af Anne-Marie Vestergaard
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Skriftlig genre: essay

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Litterær metode

Introduktion til litterær metode og forskellige læsninger:
”Litteraturens veje”, s. 14-23
om biografisk læsning, nykritisk læsning, strukturalistisk læsning, psykoanalytisk læsning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Nyheder og journalistik

Mediernes magt, genrer, nyhedskriterier, vinkling, aktantmodellen, nyhedstrekanten, kilder

Kompendium om nyheder fra ”Journalistik i dansk” (Systime 2004):


Website: Avisen i undervisningen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Julesalmer

Et modul om Grundtvigs julesalmer:
Et barn er født i Bethlehem
Dejlig er den himmel blå
Indhold
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 20 Dokumentargenren

"Den iscenesatte virkelighed", Horsbøl og Harbroe, Systime, 2004: Dokumentar og Den postmoderne virkelighed
"Medier i dansk", Granild og Haaning, Systime, 2011: Dokumentartyper, Filmiske virkemidler, 4-lagsmodellen, fakta- og fiktionskoder

Filmcentralen: https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler

Analyse af selvvalgt dokumentarfilm. Gruppefremlæggelse.
Grupperne valgte at analysere "Armadillo" eller "Jaycee: Fanget i 18 år"

Klip fra dokumentarfilm:
Fra Thailand til Thy
The Greatest Cities of the World: New York
Min morfars morder
Vores planet
Min barndom i helvede
The British Empire
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 21 Det folkelige gennembrud

Et forløb om det folkelige gennembrud med fokus på bondeoprør, socialisme, realisme og hjemstavnsforfattere.

Generel introduktion til modernisme og realisme (1890-2000) i ”Litteraturhistorien på langs og på tværs”, side 112-117 (Systime)
Om folkelig realisme og Jeppe Aakjær i ”Litteraturhistorien på langs og på tværs”, side 128-129 (Systime)
Om Jeppe Aakjær i ”Litteraturens stemmer”, side 385-387
Jeppe Aakjær: ”Naar Rugen skal ind” (1906)
Jeppe Aakjær: ”Tyendesang” (1907)
Om Martin Andersen Nexø i ”Litteraturens stemmer”, side 22-25
Filmatisering af Martin Andersen Nexø: ”Pelle Erobreren”
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 22 Tre nedslag

Et modul om tre forskellige nedslag i litteraturen:
Saga: Ravnkel Frøjsgodes saga
Svensk: Edith Södergran: Vierge moderne
Johannes V. Jensen: På Memphis Station
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 23 Det 20. århundredes litteratur

Nedslag i det 20. århundrede med fokus på forfatternes kendetegn og litteraturhistoriske placering. Analyse og fortolkning af skønlitteratur.

Klaus Rifbjerg: ”Livet i badeværelset” (1960)
Klaus Rifbjerg: ”Nultime” (1960)
Peter Seeberg: ”Patienten” (1962)
Peter Seeberg: ”Hullet” (1962)
Vita Andersen: af ”Tryghedsnarkomaner”: Fredag, lørdag, søndag (1977)
Vita Andersen: ”Lykke” (1978)
Kristen Bjørnkjær: ”Hvis du forlader mig” (1976)
Lola Baidel: ”Handicap” (1979)
Michael Strunge: ”Nat i Electri-City” (1979)
Michael Strunge: “Plasticsolen”
Michael Strunge: “Natmaskinen”
Michael Strunge: “19. juni 1983, 25 år. København”
Pia Tafdrup: ”Den inderste zone” (1983)
Pia Tafdrup: ”Springflod” (1985)
Debatprogram om 80’er-lyrik
Om 1990’ernes litteratur i ”Snit”
Kirsten Hammann: ”Jeg er så træt af min krop” (1992)
Uddrag af Mette Thomsen: ”Plastic” (1995)
Jan Sondergaard: ”Sex” (1997)
Naja Marie Aidt: ”Kvinden i baren” (2006)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 24 Anvendte internetsider

ordnet.dk
sproget.dk
forfatterweb.dk
litteratursiden.dk
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer