Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Ane Sofie Vestergaard Stokholm, Marie Gerner-Smidt, Nanna Lykke Larsen
Hold 2016 da/e (1e da, 1e da-o, 2e da, 2e da-o, 3e da, 3e da-o)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 AP + introduktion til litterær og sproglig analyse
Titel 2 Tematisk forløb ’Ungdom, identitet og overgange i
Titel 3 De levende billeder - dokumentar
Titel 4 Kunsten at fortælle - folkeeventyr og kunsteventyr
Titel 5 Litteraturen 1920´erne-1940´erne
Titel 6 Blik for køn
Titel 7 Nyheder og medier
Titel 8 Islandske sagaer og folkeviser
Titel 9 Litterære metoder
Titel 10 Tendenser i 90'er litteraturen
Titel 11 Autofiktion i nyere litteratur
Titel 12 Autofiktion fortsat
Titel 13 Romantik og romantisme
Titel 14 Retorik og argumentation
Titel 15 Det moderne gennembrud
Titel 16 Modernisme
Titel 17 Fantastisk litteratur fra nær og fjern
Titel 18 Mangler + repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 AP + introduktion til litterær og sproglig analyse

13 moduler + AP sprogdag

Sproghandlinger (Helle Helle)
Fortællerforhold og synsvinkel (fx Sonnergaard: Frels de raske, skyd en syg)
Billedsprog, troper, figurer (bla ’Jeg kigger på fugle’, ’I Danmark er jeg født’)
Semantik – semantisk skema (Tom Kristensen: ’Det blomstrende slagsmål’ + Yahya Hassan ’Tvangsfjernet’ som eksempler)
Fremstillingsformer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Tematisk forløb ’Ungdom, identitet og overgange i

For uddybdende forløbsplan tjek dokumentet på modulet d. 3/11.
Tematisk forløb med omdrejningspunkt i ungdom, identitet og overgange i livet.

Læste tekster/sete film/serier:
’SKAM’, afsnit 1-2
’SKAM’, udvalgte passager (filmisk analyse)
Myter: Syndefaldsmyten
Folkeeventyr: Den lille rødhætte
Folkevise: Jomfruen i Fugleham
Filmatisering (animation af 'Den lille prins' (2016) - anmeldelse med afsæt i fokuspunkter knyttet til det tematiske forløb

Fokuspunkter gennem forløbet:

Karakteristik af centrale figurer, Karakteristik af ungdommen - hvilket billede tegnes?, Om filmiske virkemidler fra ’Krydsfelt (SKAM) + Videre analyse af serien med fokus på de levende billeder og serieformatet samt Fakta/fiktionsforhold
Baggrundsstof fra Mytemotiver (teorikorpus) + ’Syndefaldsmyten’, Kernebegreber: syndefald, bevidsthedsudvidelse, spaltning, splittelse, overgange, intertekstualitet. ’Den lille rødhætte’ - Overgangstemaet i folkeeventyret, kernebegreber: Folkeeventyr, form, symbolik, tolkning. Kernebegreber: Komposition, symbolik, aktantmode. Karakteristika i folkevisen(ex. Jomfruen i Fugleham).Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 De levende billeder - dokumentar

Medieforløb. Analyse af dokumentarfilm.

Nøgleord:
Filmiske virkemidler. lyd, lyd, billedbeskæring, perspektiver, dokumentargenrer (fokus på dybdeborende og observerende doku), dramaturgi (berettermodel, bølgemodel, plot point, cirkulær dramaturgi), fortælleformer, fakta - og fiktionskoder.

Læst tekst:
Berit Riis Langdahl m.fl.: 'Krydsfelt - grundbog i dansk', 2010, s. 329-338 + 298-301 + 286-291
Gitte Horsbøl m.fl: 'Den iscenesatte virkelighed - fra nyheder til reality', 2004-2009, s. 59-71
Claus N. Christensen m.fl: 'Medifag.dk - En grundbog til mediefag c-niveau', s. 63-68
AVU-medier, levende læring - om forskellige dokumentargenrer.

Mundtlig evaluering

Sete dokumentarfilm (hele eller i yúddrag):
○ Anders Østergaard: “Så kort og mærkeligt livet er” (Portrætdokumentar om Dan Turéll)
○ Jørgen Leth, Lars von Trier: “De fem benspænd” (Observerende dokumentar → Lars von Trier giver Jørgen Leth fem benspænd til hans kortfilm om ‘det perfekte menneske’)
○ Anders Agger: “Indefra med Anders Agger - Anbragt” (Dokumentaren har både træk fra den dybdeborende og observerende dokumentar
○ Martin de Thurah: “Ung mand falder” (i fht de filmiske virkemidler - ikke en dokumentar)  


Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Litteraturen 1920´erne-1940´erne

Faglige mål:
- analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden
- demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund

Omdrejningspunkter:
- læsning af en afgrænset periode før 2000
- kanonforfattere:  Tom Kristensen
- genrebegreber
- litteraturteori og litterær metode
- litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske fremstillinger

Opgaveformulering DHO:
Dansk-opgave

-Redegør kort for litteraturen under besættelsen og herunder for Otto Gelsteds forfatterskab
-Lav en sammenlignende analyse og fortolkning af Otto Gelsteds digt  “Her har hjertet hjemme” (1940/41) og Adam Oehlenschlägers ”Der er et yndigt land” (1823) med særligt fokus på, hvordan nationalfølelsen kommer til udtryk. I analysen inddrages brugen af sproglige virkemidler.
-På baggrund af din analyse skal du diskutere, om man kan se en udvikling i forhold til nationalfølelsen fra romantikken og til besættelsestiden i Danmark.

Læste tekster:
Tom Kristensen: 'Det blomstrende Slagsmål' (genlæsning)
Knud Sønderby: 'Midt i en jazztid' (uddrag).
H.C. Branner: 'Legetøj' (uddrag).
Otto Gelsted: 'Her har hjertet hjemme'
Poul Henningsen: 'Man binder os på mund og hånd'
Morten Nielsen: 'Underklang' og 'Døden'
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Blik for køn

Tematisk læsning af tekster med fokus på køn.
Fokus 1: Diskursanalyse
Diskurs: En afgrænset og aktivt konstrueret menings- og handlingshorisont
○ Systemer af mening
○ Formationer af betydning
Nodalpunkt, ækvivalenskæder, konnotationer,
Fokus 2: Queerteori:
○ Det binære kønssystem
○ Det performative køn
○ Sex/gender
○ Heteronormativitet
○ Kønskomponenter
○ Kropstegn
○ Socialt køn
○ Begærsretning

Læste tekster - Diskursanalyse
● Michael Jalving: “Farvel til finken” (blog-indlæg)
● Tekster til oplæg (mhp. diskurser vedrørende sundhed)
○ 6 om dagen (reklame)
○ Claus Meyer: “Ny Nordisk Hverdagsmad” (uddrag fra kogebog)
○ Liberal Alliance: “Mærkesager” og interview med Jesper Langballe
○ Fit Living: “Den ultimative antiageguide. Lev 10 år længere” (artikel)
○ Ninka Bernadette Mauritson: “Kernesund familie sådan!” (boguddrag)
○ Lars Frost: “Skønvirke” (romanuddrag)  

Queerteoretisk læsning
● Herman Bang: “Franz Pander”
● Jill Soloway: “Transparent” (TV-serie)
● Eileen Myles: “Det tyvende århundredes dinosauer”, “Peanutbutter”, “Min cykel”, “Efterår i New York”
● Naja Marie Aidt: “Sår”
● Mette Moestrup: “DØ, LØGN, DØ”
+ kobling til: ● (Nini Holmqvist: “Kostym” _ svensk tekst)
○ Ikke læst i dette forløb, men relevant pga. temaet vedr. køn - læst i slutningen af 3.g (repetition 'Blik for køn')


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Nyheder og medier

Fokus på nyhedsartikel, reportage
Læste tekster:
Tekster, vi har læst
● Det Danmark vi ikke kendte - Politiken (Nyhedsartikel)
● Blodig nat på stenbroen (Reportage)
● Regeringen sænker afgifter for 720 millioner - Politiken (Nyhedsartikel)
● Når staten skal agere mor og far - Berlingske (Leder)
● Ny rapport: Vent med kontakt til forældre i sager om social kontrol - Politiken (Nyhedsartikel)

Nøglebegreber:
Opinionsgenren, informationsgenren, nyhedstyper. minervamodellen, de 5 nyhedskriterier (AVISK), nyhedstrekanten, kommunikationsanalyse (afsender - modtagerforhold), Tekstens sprog
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Litterære metoder

Teoretisk materiale om den psykoanalytiske metode + den biografiske metode.
Psykoanalytisk læsning af 'Den lille Havfrue', H.C. Andersen og 'Såret' af Klaus Rifbjerg. I forbindelse med AT5 har vi arbejdet med den nykritiske metode + den historiske læsemetode - de to metoder + læste tekster (Johannes V. Jensen 'Interferens' + 'Paa Memphis Station' repeteres kort). Begge tekster + metoder har vi arbejdet grundigt med tidligere i AT 5 (lige før dette forløb)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Tendenser i 90'er litteraturen

Læste tekster:

Kirsten Hammann: Uddrag af 'Vera Winkelvir'
Jan Sonnergaar: 'Polterabend' (Radiator)
Simon Grotrian: 'Michael i drømme' + 'Ode til et egetræ'
Helle Helle: 'Forestillingen om et ukompliceret liv med en mand' (uddrag)
Helle Helle: 'Fasaner'
Solvej Balle: 'Ifølge loven - 4 beretninger om mennesket' (værklæsning)
Katrine Marie Guldager: 'Styrt', 'Rigtigt', 'Kaffeselskab'
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Autofiktion fortsat

Fortsat fra 2.g.
Værklæning: Knud Romer: 'Den som blinker er bange for døden'
Claus Beck-Nielsen: 'Claus Beck-Nielsen - en biografi' (uddrag)
Maja Lee Langvad: 'Hun er vred' (uddrag) ´+ 'Find Holger danske' (uddrag).

Nøgleord:
Autofiktion:
Dobbeltkontrakt:
Læserforventninger:
Fiktionskoder
Faktakoder:
Tre former for autofiktion:
Autofiktion som fri selvbiografisk konstruktion:
Autofiktion som dobbeltkontrakt:
Autofiktion som selvfortælling
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Romantik og romantisme

Ludvig Holberg: Uddrag fra Erasmus Montanus (1723)
Adam Øhlenschläger: 'Guldhornene', (1802)
N.F.S. Grundtvig: 'Er lyset for de lærde blot' (1839)
Staffeldt: 'Indvielsen' (1803)
Steen Steensen Blicher: 'Sildig opvågnen' (1828)
H.C. Andersen: 'I Danmark er jeg født' (1850) - kobling til Natasjas 'I Danmark er jeg født' (2007) og Isam 's 'I Danmark er jeg født (2007).
Modulplan på modulet d 4/9
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Retorik og argumentation

Retorik og argumentation.
Analyse af debatterende tekster (artikler - debatindlæg og kronikker) + analyse af taler.
Toulmins udvidede model (påstand - belæg - hjemme - styrkemarkør - rygdækning - gendrivelse) gennemgås (repetition).
Appelformer: etos, patos, logos
Argumentationsformer (tjek link til skriveportalen 'argumentationsformer' på modulet mandag d 1/10).
Kobling til diskursanalyse (gennemgået under kønsforløbet i 2.g)
Taletyper + analyse af taler.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Det moderne gennembrud

Modulplan vedhæftet modulet d 26/10.
Læste tekster:
Georg Brandes: Af indledning til hovedstrømningsforelæsningerne (1871)
Heinrich Steffens: Af indledninger til filosofiske forelæsninger (1803)
Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød (1887)
Amalie Skram: Karens Jul (1885)
Johan Krohn: Peters Jul (1870)
Herman Bang: 'Impressionisme - en lille Replik' (1890)
Herman Bang: 'Frøkenen' (1883)
Herman Bang: 'Franz Pander' (1885) - genlæsning (også læst i 'kønsforløbet' i 2.g)
J.P. Jacobsen: Uddrag af 'Fru Marie Grubbe' (fra starten) (1876)
Henrik Ibsen: 'Et Dukkehjem', uddrag (1879)
Martin Andersen Nexø: 'Lønningsdag - en Idyl' (1900) - det folkelige gennembrud
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Modernisme

Læste tekster:

Dokumentar om Michael Strunge: ’Væbnet med ord og vinger’ (Torben Skjødt Jensen, 2018)
Udvalgte digte af Strunge: ’KONTROL’, ’Livets hastighed’
Tom Kristensen: ’Fribytterdrømme’, ’Landet Atlantis’, ’De blomstrende slagsmål’
Selvvalgt værk (digtsamling):
Michael Strunge: ’Vi folder drømmens faner ud, Broby Johansen’: ’Blod’, Klaus Rifbjerg: ’Konfrontation’, Johannes V. Jensen: ’Digte (1906)’ + gennemgang af analyser af udvalgte digte
Martin A Hansen: ’Agerhønen’
Peter Seeberg: ’Patienten’
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Fantastisk litteratur fra nær og fjern

Læste tekster/sete film:
Rigmor Kappel Scmidt: Magisk realisme og fantastik i Latinamerika - 'Fantastik eller magisk realisme', s. 98-105 + præsentation s. 9-11.
Isabel Allende: Eva Luna fortæller (1990): 'Det indbildte palads', s. 229-243

Gabriel Garcia Marquez: En meget gammel herre med kæmpestore vinger fra novellesamlingen Den utrolige og sørgelige historie om den troskyldige Eréndira og om hendes ryggesløse bedstemor, 1988

Karen Blixen: ’De Blaa Øjne’, Vinter-Eventyr

Edgar Allan Poe: 'Det ovale portræt' + Fantastiske fortællinger + s. 63-69 i Magisk realisme og fantastik i Latinamerika

Jorge Luis Borges: 'Bogen af sand' fra Bogen af sand - noveller, 1998

Fokuspunkter/nøgleord/centrale begreber:
Begrebsafklaring – fantastik versus magisk realisme + karakteristika der kobler sig til de to genrer (fx rum/tid, overdrevne karakterer, synlige personer, hverdagsligt sprog versus overdrevet og voluminøst sprogbrug mm)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer