Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Dorthe Illum
Hold 2016 da/f (1f da, 1f da-o, 2f da, 2f da-o, 3f da, 3f da-o)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til danskfaget
Titel 2 AP og genreintroduktion
Titel 3 Genreintroduktion
Titel 4 Hist. læs. oldtid og middelalder
Titel 5 Billedanalyse
Titel 6 Dogmefilm
Titel 7 Skriftlighed - kommatering
Titel 8 Hist. læsning oplysningstid - dansk/hist.
Titel 9 Dansk stil
Titel 10 Argumentation
Titel 11 Hist. læsning Reformation og barok
Titel 12 Nyhedsformidling - avisen
Titel 13 Digitale nyheder
Titel 14 Journalistiske genrer
Titel 15 Hist. læsning Rmantikken
Titel 16 Romantisme
Titel 17 Dokumentarfilm
Titel 18 TV-dokumentaren
Titel 19 Produktion af TV-dokumentar
Titel 20 Introduktion til 3g dansk og skriftlighed
Titel 21 Hist. læsning Det moderne gennembrud
Titel 22 SMS sprog
Titel 23 Hist. læsning Mellemkrigstiden
Titel 24 Heretica
Titel 25 Socialrealisme Tove Ditlevsen
Titel 26 Modernisme
Titel 27 Dan Turell fofatterskab
Titel 28 1970'erne - 1980'erne
Titel 29 1990'erne - 00'erne absolut nyeste tid
Titel 30 Forberedelse eksamen
Titel 31 Forløb#10
Titel 32 Forløb#22
Titel 33 Forløb#29

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til danskfaget

Introduktion til danskfaget herunder tekstbegrebet og de tre søjler: Det sproglige område, det litterære område og det mediemæssige område
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 AP og genreintroduktion

Fokus på sproglig og genremæssig bevidsthed.

Forskellige arbejdsformer klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Genreintroduktion

Fokus på analyse og fortolkning af forskellige litterære genrer og på forskellige analysemetoder.

Værklæsning i den forbindelse større gruppearbejde/projektarbejde
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Billedanalyse

Fokus på analyse og fortolkning af billedtekster
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Dogmefilm

Fokus på analyse og fortolkning af filmmediet. Desuden introduktion til begrebet dogmefilm samt analyse og fortolkning af dogmefilm

Arbejdsformer: Klasseundervisning og gruppearbejde
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Skriftlighed - kommatering

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Hist. læsning oplysningstid - dansk/hist.

Fokus på historisk og litterær bevidsthed om perioden Oplysningstiden. Introduktion til humanistisk og danskfaglig metode samt introduktion til forskellige analyse og fortolkningsmetoder.
Fokus på opgaveskrivning/akademisk skrivning.
Arbejd med større skriftlig fremstilling
Fokus på hvordan dansk og historie kan supplere hinanden.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Dansk stil

Dansk stil
Analyse og fortolkningsopgave
Redegør og diskuter opgave
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Argumentation

Fokus på analyse og fortolkning af argumentation i forskellige medier. Desuden bevidsthed omkring kommunikationssituationen. fx ved hjælp af Toulmins argumentationsmodel, retoriske virkemidler herunder appelformerne, diskursanalyse samt retorisk pentagram
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Hist. læsning Reformation og barok


Fokus på analyse og fortolkning af historiske tekster inddragelse af biografiske og funktionelle perspektiver
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Digitale nyheder


Fokus på analyse og fortolkning af digitale nyheder samt fokus på digitale nyheders muligheder og begrænsninger i forhold til fx  de  traditionelle avisers papirudgaver.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Journalistiske genrer


Med udgangspunkt i et sprogligt fokus undersøges forskellige journalistiske genrers  muligheder og begrænsninger
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Hist. læsning RmantikkenFokus på periodelæsning  - at tilegne sig viden og redskaber, der åbner for læsning af historiske tekster.

Arbejdsformer individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde samt gruppefremlæggelser. Desuden  elevoplæg om forskellige af periodens store danske forfattere, billedkunstnere samt filosoffer herunder kanonforfattere.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Romantisme


Fokus på sammenligning og sammenhæng mellem romantik og romantisme. Desuden fokus på kanonlæsning og den biografiske læsnings styrker og svagheder.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 TV-dokumentaren

Introduktion til TV dokumentaren, analyse og fortolkning  af  TV dokumentaren.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Produktion af TV-dokumentar

Kreativt projekt med udarbejdelse af TV dokumentar

Arbejdsform projektarbejde
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 20 Introduktion til 3g dansk og skriftlighed

Overblik over faglige mål
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 21 Hist. læsning Det moderne gennembrud

Fokus på indblik i den historiske periode ved hjælp af kendskab til periodens strømninger, dens litteratur og kunst. Værklæsning, kanonlæsning elevfremlæggelser biografiske og om væsentlige danske kunstnergrupper i perioden.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 22 SMS sprog

Bevidsthed om sprog på sociale medier - sprogligt fokus.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 23 Hist. læsning Mellemkrigstiden

Viden og bevidsthed omkring perioden og dens strømninger. analyse og fortolkning af periodens tekster ofte med et sprogligt fokus.

Arbejdsformer individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde og elevfremlæggelser
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 24 Heretica

Fokus på en litterær retning dens samtid, filosofi og udtryk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 26 Modernisme

Fokus på en litterær retning  sprog og udtryk i forhold til samtiden.
Kanonlæsning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 27 Dan Turell fofatterskab

Fokus på et enkelt forfatterskab med vægt på biografisk læsning og sprogligt fokus
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 29 1990'erne - 00'erne absolut nyeste tid

Samtidens litterære strømninger og litterære udtryk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 30 Forberedelse eksamen

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 31 Forløb#10

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 32 Forløb#22

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 33 Forløb#29

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer