Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Tony Søndergaard Andersen
Hold 2016 da/m (1m da, 1m da-o, 2m da, 2m da-o, 3m da, 3m da-o)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Almen Sprogforståelse
Titel 2 Introduktion til novelleanalyse
Titel 3 Værklæsning I
Titel 4 Lyrikintroduktion
Titel 5 Folkeviser
Titel 6 Mundtlighed, skriftlighed og kommunikation
Titel 7 Historisk læsning med værk
Titel 8 Reality tv / sociale medier / performance
Titel 9 Journalistik I
Titel 10 Romantik, menneske og naturopfattelser
Titel 11 HC Andersen
Titel 12 Romantisme
Titel 13 Caspar Eric, Nike (værklæsning)
Titel 14 Det Moderne Gennembrud
Titel 15 Dokumentar
Titel 16 Moderniteten kommer
Titel 17 Ekspressionisme
Titel 18 Hævn (med værklæsning)
Titel 19 Modernismer og eksistentialismer
Titel 20 Journalistik 2
Titel 21 Det senmoderne samfund

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 11 HC Andersen

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Det Moderne Gennembrud

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Dokumentar

Patrick Bresnan, ”The Rabbit Hunt”
Jovan Dopudj, ”Marked”
Jesper Dalgaard, ”Weltschmerz”
Reber Dosky, ”Meryem”
Chandrasekhar Reddy, "Coal Boy"
DR, "De fattige danske børn"
Jørgen Leth, "Jeg er levende - Søren Ulrik Thomsen, digter"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer

Beskrivelse af de enkelte AT-forløb (1 skema for hvert forløb)