Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2015/16 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Dorthe Illum
Hold 2016 da/x (1x da, 1x da-o, 2x da, 2x da-o, 3x da, 3x da-o)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til danskfaget
Titel 2 AP og genreintroduktion
Titel 3 Genreintroduktion
Titel 4 Hist.læsning oldtid og middelalder
Titel 5 Billedanalyse
Titel 6 Dogmefilm
Titel 7 oplysningstid -  flerfagligt forløb dansk/historie
Titel 8 Argumentation
Titel 9 Hist. læsning Reformation og Barok
Titel 10 Nyhedsformidling - avisen
Titel 11 Digitale nyheder
Titel 12 Journalistiske genrer
Titel 13 Hist. læsning Romantikken
Titel 14 Hist. læsning Romantisme
Titel 15 Dokumentarfilm
Titel 16 TV-dokumentaren
Titel 17 Introduktion til 3g dansk og skriftlighed
Titel 18 Hist. læsning Det moderne gennembrud
Titel 19 SMS sprog
Titel 20 Hist.læsning mellemkrigstiden
Titel 21 Heretica
Titel 22 Socialrealisme
Titel 23 Modernisme
Titel 24 1970'erne og 1980'erne
Titel 25 1990'erne - 00'erne og absolut nyeste tid

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til danskfaget

Introduktion til danskfaget herunder tekstbegrebet og de tre søjler: Det sproglige område, det litterære område og det mediemæssige område
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Genreintroduktion

Fokus på analyse og fortolkning af forskellige litterære genrer og på forskellige analysemetoder.

Værklæsning i den forbindelse større gruppearbejde/projektarbejde
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Billedanalyse

Fokus på analyse og fortolkning af billedtekster
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Dogmefilm

Fokus på analyse og fortolkning af filmmediet. Desuden introduktion til begrebet dogmefilm samt analyse og fortolkning af dogmefilm

Arbejdsformer: Klasseundervisning og gruppearbejde
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 oplysningstid - flerfagligt forløb dansk/historie

Fokus på historisk og litterær bevidsthed om perioden Oplysningstiden. Introduktion til humanistisk og danskfaglig metode samt introduktion til forskellige analyse og fortolkningsmetoder.
Fokus på opgaveskrivning/akademisk skrivning.
Arbejd med større skriftlig fremstilling
Fokus på hvordan dansk og historie kan supplere hinanden.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Argumentation

Fokus på analyse og fortolkning af argumentation i forskellige medier. Desuden bevidsthed omkring kommunikationssituationen. fx ved hjælp af Toulmins argumentationsmodel, retoriske virkemidler herunder appelformerne, diskursanalyse samt retorisk pentagram
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Hist. læsning Reformation og Barok

Fokus på analyse og fortolkning af historiske tekster inddragelse af biografiske og funktionelle perspektiver
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Nyhedsformidling - avisenFokus på at udvikle stillingtagen til nyhedsmediernes indflydelse og påvirkning af os. Tilegne sig viden om analyse og fortolkning af forskellige genrer indenfor nyhedsartikler. At kunne analysere og forholde sig kritisk til nyhedsformidlingen.

Arbejdsformer individuelt arbejde samt gruppearbejde.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Digitale nyheder


Fokus på analyse og fortolkning af digitale nyheder samt fokus på digitale nyheders muligheder og begrænsninger i forhold til fx  de  traditionelle avisers papirudgaver
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Journalistiske genrer


Med udgangspunkt i et sprogligt fokus undersøges forskellige journalistiske genrers  muligheder og begrænsninger.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Hist. læsning Romantisme


Fokus på sammenligning og sammenhæng mellem romantik og romantisme. Desuden fokus på kanonlæsning og den biografiske læsnings styrker og svagheder.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 TV-dokumentaren

Introduktion til TV dokumentaren, analyse og fortolkning  af  TV dokumentaren.

Kreativt projekt med udarbejdelse af TV dokumentar

Arbejdsform projektarbejde
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Introduktion til 3g dansk og skriftlighed

Overblik over faglige mål
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Hist. læsning Det moderne gennembrud

Fokus på indblik i den historiske periode ved hjælp af kendskab til periodens strømninger, dens litteratur og kunst. Værklæsning, kanonlæsning elevfremlæggelser biografiske og om væsentlige danske kunstnergrupper i perioden.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 SMS sprog

Bevidsthed om sprog på sociale medier - sprogligt fokus.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 21 Heretica

Fokus på en litterær retning dens samtid, filosofi og udtryk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 23 Modernisme

Fokus på en litterær retning  sprog og udtryk i forhold til samtiden.
Kanonlæsning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 24 1970'erne og 1980'erne

Fokus på 1970'ernes og 1980'ernes politiske og samfundsmæssige strømninger og hvordan disse kommer frem i forskellige  litterære og kunstneriske udtryk.

Fokus på et enkelt forfatterskab med vægt på biografisk læsning og sprogligt fokus
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer