Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Claus Olesen, Rane Rørdam Knudsen
Hold 2016 da/y (1y da, 1y da-o, 2y da, 2y da-o, 3y da, 3y da-o)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Almen sprogforståelse
Titel 2 Temaforløb: Frygt og angst
Titel 3 Litteraturhistorisk overblik
Titel 4 Kortfilm og filmiske virkemidler
Titel 5 Romantik - det sublime og naturen
Titel 6 Kronik - sagprosa - medier
Titel 7 Det moderne Gennembrud
Titel 8 Det moderne Gennembrud - fortsat
Titel 9 Essay-genren
Titel 10 Diskursanalyse
Titel 11 Modernismen i 1900-tallet
Titel 12 Dokumentar-genren
Titel 13 Litteratur i det 20. årh.
Titel 14 Fuck Normen - dansk samtidslitteratur

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Temaforløb: Frygt og angst

Temaforløb om begreberne frygt og angst og hvordan disse kan bearbejdes i litteratur og andre former for fiktion.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Litteraturhistorisk overblik

Kronologisk gennemgang af dansk litteraturhistorie fra middelalderen til oplysningstiden.

Vi har gennemgået flg. genrer:
Folkeviser og folkeeventyr (middelalderen)
Salmer og lejlighedsdigte (barokken)
Drama/komedie og essays/epistler (oplysningstiden)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Screencast om Harpens Kraft 23-01-2017
Screencast om Nilus & Hillelil 31-01-2017
Skriftlig opgave om Harpens Kraft 03-03-2017
Skriftlig opgave om "Jeppe på Bjerget" 03-04-2017
Studierapport om Epistel 91 15-05-2017
Omfang Estimeret: 25,00 moduler
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Kortfilm og filmiske virkemidler

Dette forløb har fokus på de filmiske virkemidler - primært med udgangspunkt i forskellige kortfilm. Vi skal have styr på de forskellige faglige analysebegreber. Og deltage i OFF17.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Romantik - det sublime og naturen

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Det moderne Gennembrud

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Det moderne Gennembrud - fortsat

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Essay-genren

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Diskursanalyse

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Dokumentar-genren

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Litteratur i det 20. årh.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Fuck Normen - dansk samtidslitteratur

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer