Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Cecilya Nielsen, Christine Bergfeld, Jens Robert Willumsen
Hold 2016 hi/d (1d hi, 2d hi, 3d hi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Antikkens samfund
Titel 2 Kulturmødet. Kristendom og islam
Titel 3 Dansk historieforløb
Titel 4 Oplysning og revolution
Titel 5 Kolonisering og imperialisme
Titel 6 Nazisme
Titel 7 Den kolde krig
Titel 8 9. ISRAEL / PALÆSTINA - EN KONFLIKT UDEN ENDE?
Titel 9 9. DANSK DEMOKRATI
Titel 10 Globalisering
Titel 11 Kronologi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Kulturmødet. Kristendom og islam

På baggrund af en gennemgang af islams opståen og ekspansion, har vi undersøgt en række forhold, begivenheder og konsekvenser omkring kulturmødet mellem Islamisk og kristen kultur.
Nedslagspunkterne har været:
a) Kulturmødet i Spanien og den kristne generobring
b) Korstogene
c) Osmannerriget.
d) Tekster: Kalif Omars pagt og Pave Urban2. tale
E) Huntington: Clash of Civilization.

Kernestof:
Fokus Bind 1 (Fra antikken til reformation) s.125-143, 150-151

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Dansk historieforløb

I oversigtform har vi gennemgået Danmarks historie fra vikingetiden til i dag.
Fokus har været på Danmark og de krige landet har ført.
Der har været særlige nedslag til Krigen i 1864 og Danmarks besættelsen i april 1940.
Desuden har vi arbejdet med dilemmaet mellem at være småstat og de senere års aktivistisk udenrigspolitik


Kernestof:
Fokus bind 1 s.64-73 og 80-82
Åben Danmarkskort 1523-2012  
Danmarkshistorisk oversigt Kapitel 7
Erindringsmaskinen s. 96-98  105-106, 113 (PDF)
Søren Mørch 2008 (Nullerne s. 181-186) PDF-fil:"Sælen"
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Oplysning og revolution

Forløbet omhandler oplysningstiden i Europa og tager udgangspunkt i overgangen fra det traditionelle til det moderne samfunds- og menneskesyn. Fokus er på sammenhængen mellem oplysningsidéer og forandringer i samfunds- og menneskesyn, herunder inddeling og ideologiske strømninger op til revolutionen samt senere perspektiver på revolutionen.

MATERIALE:
Adriansen, Inge m.fl.: Fokus 2 - Kernestof i historie. Fra oplysningstid til imperialisme.
Gyldendal, 2007, s. 34-46, 61-75

Den franske menneskerettighedserklæring 1789:
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-franske-menneskerettighedserklaering-i-de-til-forsendelse-med-posten-allene-privilegerede-kioe/

En kongelig affære
Instr: Nikolaj Arcel, 2012

Frederiksen, Peter m.fl.: Grundbog til historie. Fra de store revolutioner til 2. verdenskrig.
Systime, 2010.
Tekst 8: Klagebrev fra franske bønder, s. 40-41
Tekst 9: Hvad er tredjestand? s. 41-44

Le Marseillaise
https://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g

Wojcik, Jeppe: Store sammenstød #2: Oplysningstiden
https://videnskab.dk/kultur-samfund/store-sammenstod-2-oplysningstiden
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Kolonisering og imperialisme

Forløbet omhandler europæernes kolonisering og afkolonisering af verden med fokus på den britiske imperialisme i bla. Afrika og Indien.

MATERIALE:
Adriansen, Inge m.fl.: Fokus 2. Kernestof i historie. Fra oplysningstid til imperialisme. Gyldendal, 2007, s. 17-22 + tekst 3: Hvid mands byrde, s. 191

Vores tabte paradis. Dokumentar, DR2, 2017

Arven efter imperiet: Magtens sødme.
BBC-dokumentar, 2012

Brimnes, Niels: Indiens historie efter 1739. Systime, 2007, s. 119-124

Bryld, Carl-Johan: Verden efter 1945. Systime.
Frantz Fanon: af Racisme og kultur, 1956:
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=166#c852

Niall Fergusons forsvar for det britiske imperium:
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=165#c854

Frederiksen, Peter m.fl.: Grundbog til historie. Fra de store revolutioner til 2. verdenskrig. Systime 2010, s. 61-64 + 74-77

Grubb, Ulrik m.fl.: Historie på tværs: Europa og de andre. Gyldendal, 2012, ide 129, 131, 133-136, 139, 140-143, 148-153, 158-162

Rule Britannia:
https://www.youtube.com/watch?v=yHNfvJc99YY
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Nazisme

Forløbet tager afsæt i 1. verdenskrigs afslutning og betingelserne for fred for at forklare Tysklands problematiske mellemkrigstid, som er afsættet for nazistpartiets vej til magten. Fokus er blandt andet på den nazistiske raceideologi og jødeforfølgelse. Forløbet fokuserer slutteligt på krigens afslutning.

MATERIALE:
Frederiksen, Peter: Det tredje rige - fællesskab og forbrydelse. Systime, 2009, s. 7-13, 15-22, 24-27, 29-33, 37-43, 45-47, 55-63, 65-66, 75-79, 109-111, 119-122
82, 84-85, 99-101-107 samt:
Tekst 1: Versaillestraktaten
Tekst 5: De 25 punkter
Tekst 18: Hitler om ungdomsopdragelse
Tekst 25: Den evige jøde
Tekst 30: Lov til beskyttelse af det tyske blod og ære
Tekst 32: At følge Føreren
Tekst 33: Hitler om kunstens funktion
Tekst 52:Wannsee

Hvem var jøde? - fra folkedrab.dk:
https://folkedrab.dk/kilder/kilde-hvem-var-joede

Billede af plakaten ’Den evige jøde’:
http://historie.meloni.dk/gratis-emne-holocaust/1796

Education for death (Disney, 1943):
https://www.youtube.com/watch?v=6vLrTNKk89Q

Vores århundrede (9:26): Herrefolket.
BBC-dokumentar
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Den kolde krig

Forløbet dækker centrale begivenheder, perioder og udviklingslinjer i såvel Danmarks historie som verdenshistorie med særlig vægt på Europas historie - mere specifikt fra 1914-1989: Kampen om det gode samfund og ideologiernes kamp.
Overordnet set har eleverne beskæftiget sig med forholdet mellem USA og Sovjetunionen, men også arbejdet med Danmarks rolle i den kolde krig. Fokuspunkter i forløbet har blandt andet været cubakrisen og Tyskland i den kolde krig.

MATERIALER
Bryld, Carl-Johan og Harry Haue: Den nye verden 1945-2000. Systime 2000, s. 15-22, 25-28, 66-69, 78-82, 208-209, 217-221, 272

Bryld, Carl-Johan og Harry Haue: Kilder til Den nye verden. Systime 2000.
Præsident Trumans tale til den amerikanske Kongres 12. marts 1947. Side 17-21
Marshalls økonomiske vision, 1947. Side 289-291
Fukuyama: Historien er slut 1989. Side 217-221
Huntington: Civilisationernes sammenstød 1993. Side 222-225

Bryld, Carl-Johan: Verden efter 1914 (ibog)
Kennedys tv-tale 28. oktober 1962:
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=217
Winston Churchills Jerntæppetale, 5. marts 1946:
http://ibog.verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=244


Danmark under den kolde krig (3:12) + (12:12). Dokumentar, DR 2000

24 timer, vi aldrig glemmer: Murens fald 1989. Dokumentar, DR 2009

Muret inde - den indre tyske grænse. DRKultur, 2009

Den kolde krig: Vietnam, 1954-68. Dokumentar, DR2, 2006

Restudy-foredrag:
En besynderlig alliance:
https://www.restudy.dk/video/en-besynderlig-alliance/id/243
De første konflikter:
https://www.restudy.dk/video/de-f%C3%B8rste-konflikter/id/244

Visualization of nuclear detonations from 1945 to present:
https://vimeo.com/135580602

Civil defense film: Bert the Turtle says duck and cover:
https://www.youtube.com/watch?v=IKqXu-5jw60
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 9. ISRAEL / PALÆSTINA - EN KONFLIKT UDEN ENDE?

En over 60 år gammel konflikt dominerer i Israel og Palæstina og har skabt dybt fjendskab mellem israelere og palæstinensere. Samtidig er den blevet omdrejningspunkt for en række andre konflikter i regionen og for storpolitiske magtspil på internationalt plan. Selv om der er gjort mange forsøg på at skabe fred, er det endnu ikke lykkedes.

Hensigten med forløbet er, at vi får en forståelse for baggrunden for Israels oprettelse og hvad statsdannelsen betød for befolkningen i området. Vi fokuserer på krigene, forsøgene på fred, Intifadaen, territoriale ændringer herunder Israelsk bosættelsespolitik og forskellige syn på den konflikt, der siden staten Israels oprettelse i 1948 har præget forholdene for palæstinensernes og israelernes liv, og der har påvirket politiske beslutninger i regionen og på verdensplan. Endelig vil vi diskutere om konflikten er en konflikt uden ende.
Indhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 9. DANSK DEMOKRATI

Forløbet introducerer begrebet "demokratisering" overfor demokrati som styreform og ser udviklingen af det danske demokrati som en vedvarende proces. Der er tale om et oversigtsforløb med nedslag på afgørende begivenheder i udformningen af det danske demokrati. Fokus ligger derudover på de forestillinger, holdninger og argumenter, som er ytret af såvel tilhængere som modstandere af demokrati som styre- og livsform. Som grundbog benyttes kap. 5. "Det danske demokrati" af Claus Friisberg i serien Fokus - Kernestof i Historie, bd. 2, Gyldendal 2009.
Indhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Globalisering

I dette forløb har eleverne arbejdet med væsentlige nedslag i verdenshistorien efter den kolde krig. Fokus har først og fremmest været på globaliseringsbegrebet og 'den nye verdensorden'. Eleverne har arbejdet med de seneste årtiers konflikter i Mellemøsten; herunder det arabiske forår. I forlængelse heraf har klassen arbejdet med Danmarks internationale placering og aktivistiske udenrigspolitik foruden et fokus på nye globale roller fra Rusland og Kina.

Overblik – det 20. århundredes historie.
Roslyng-Jensen, Palle et al. Gyldendal, 2013. Side 158-164

Ukraine er splittet mellem øst og vest
Af Thomas Lie Eriksen
Politiken, 28. jan. 2014

Verdenshistorie 2. Fra moderne til nyere tid.
Smitt, Thorkil og Vollmond, Christian. Lindhardt og Ringhof, 2015. Side 164-167, 170-177, 179, 194-195
Kilde 5: Putins henvendelse til det amerikanske folk, 2013. Side 202-203

George Bush: Toward a new world order
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=19253

Grundbog til historie. Fra kold krig til globalisering.
Olsen, Knud Ryg og Søndberg, Olaf. Systime 2009.
S. 283-290
Tekst 52: Anders Fogh Rasmussen: Hvad kan det nytte?. Side 291-292
Tekst 54: Mod Danmarks deltagelse i krigen i Irak. Side 294-295

Mortensen, H.W. og Hansen, L.P.V.: Verden – det 20. og 21. århundrede. 2014. S. 272-275

Branner, Hans: I krig igen - Danmark og ed nye krige 1990-2011.
Forlaget Columbus, 2011, s. 59-63

30 års krig i Guds navn. 1989-2009 (2) (dokumentar), DR, 2013
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Kronologi

Klassens ti undervisningsforløb fra 1.g til 3.g bliver i dette forløb gennemgået i kronologisk rækkefølge, idet eleverne gennem gruppearbejde producerer oplæg til de ti forskellige forløb således disse giver et samlet overblik fra antikken til nutiden. I gruppearbejdet vil eleverne gennemgå og samle op på forskellige emner og historiefaglig teori og metode, og kronologiforløbet fungerer dermed som repetition af tre års undervisning i historie.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer