Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Kasper Sandberg Sørensen
Hold 2016 hi/e (1e hi, 2e hi, 3e hi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Kina
Titel 2 2. verdenskrig og Danmarks besættelse
Titel 3 Romerriget og middelalderen
Titel 4 Demokratiets historie
Titel 5 Tyskland - Europas centrum
Titel 6 Industrialisering og velfærdsstat
Titel 7 På vej mod en fredelig verden?
Titel 8 Vejen til velstand
Titel 9 Kronologiforløb

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Kina

Forløbet har fokus på:
- Kinas kejserrige, herunder sammenligninger med Europa ift. opdagelsesrejser og industrialisering
- Konfucianisme
- Opiumskrigene og vestlig/japansk imperialisme
- Udviklingen fra kejserrige til kommunisme
- Det kommunistiske Kina under Mao
- Kinas økonomiske reformer efter Maos død
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 2. verdenskrig og Danmarks besættelse

Forløbet har fokus på:
- 1. verdenskrig
- Nazistisk ideologi
- Årsager til at Hitler kunne komme til magten
- 2. verdenskrig
- Danmarks besættelse og samarbejdspolitikken
- Modstandsbevægelsen
- Befrielsen og retsopgøret
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Demokratiets historie

Forløbet har fokus på:
- Demokrati i det antikke Athen og Platons politiske filosofi
- Oplysningstiden i Europa og Danmark
- Den franske revolution
- Den danske grundlov 1849
- Forfatningskampen mellem Højre og Venstre
- Arbejdernes kamp for rettigheder
- Kvindernes valgret
- Demokratiet i dag - folkestyre eller elitestyre?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Tyskland - Europas centrum

Forløbet har fokus på:
- Tysklands rolle under 1. og 2. verdenskrig
- Livet i Tyskland under nazismen
- Jødeforfølgelse og holocaust
- Den kolde krig og delingen af Europa/Tyskland
- Murens fald
- Hovedpunkter i EU's historie
- Tysklands rolle i verden i dag
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Industrialisering og velfærdsstat

Forløbet har fokus på:
- Industrialiseringen i England
- Industrialiseringen i Danmark
- Sociale forhold under industrialiseringen
- Velfærdsstatens historie, herunder de tidlige velfærdsreformer (1891-1907), Kanslergadeforliget (1933), Velfærdsstatens guldalder (1956-1973) og udfordringer for velfærdsstaten (1973-i dag)
- Velfærdsbegreber (skønsprincip, retsprincip, forsikringsprincip, universalisme)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 På vej mod en fredelig verden?

Forløbet har fokus på:
- Teorier om international politik (realisme og idealisme) og disse teoriers fortolkning af 1. verdenskrig, 2. verdenskrig og Den kolde Krig
- Den nye verdensorden efter 1989, herunder Fukuyamas og Huntingtons teorier
- Krigen mod terrorisme, herunder al-Qaedas rødder i krigen i Afghanistan i 1980'erne, krigen mod terror siden 2001 og Danmarks rolle i krigen mod terror
- Danmarks aktivistiske udenrigspolitik
- Vestens konflikt med Rusland
- Kina som supermagt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Vejen til velstand

Forløbet har fokus på:
- Industrialiseringens betydning for velstand, herunder forskellen på Europas og Kinas industrielle udvikling
- Renæssancen, opdagelserne og borgerskabets fremkomst
- Reformationen og Max Webers teori om kapitalismens fremkomst ("Den protestantiske etik og kapitalismens ånd")
- Karl Marx' teori om kapitalismens fremkomst ("Den marxistiske historieopfattelse")
- Kolonihandel og imperialisme
- Afkolonisering og globalisering
- Teorier om Vestens velstand vs. ulandenes fattigdom: "Center-periferi-modellen"/"Verdenssystemteorien" og Douglass C. Norths teori om institutioners betydning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Kronologiforløb

Forløbet har fokus på:
- Overblik over og perspektiveringsmuligheder i mellem forskellige historiske begivenheder og udviklingstræk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer