Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Hans Boye Lykke Kromann
Hold 2016 hi/f (1f hi, 2f hi, 3f hi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Demokrati – fra bystat til nationalstat
Titel 2 Oplysningstiden, revolutionerne og Struensee
Titel 3 Opdagelserne: Europa i verden
Titel 4 Danske tropekolonier og slavehandel
Titel 5 Rule Britannia
Titel 6 Italiens historie 1860-1945
Titel 7 Den kolde krig
Titel 8 Fra fattighjælp til velfærdsstat
Titel 9 Israel-Palæstina konflikten
Titel 10 Repetition + Kvinder og familie

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Demokrati – fra bystat til nationalstat

Fokuspunkter:
- Demokrati opfattelse i det antikke Grækenland
- Romernes statsforfatning
- Fra vikingtiden til enevældet
- Enevældet i Danmark
- Den danske forfatning og den demokratiske udvikling i Danmark

Kernestof:
– antikkens samfund
– Danmarks tilblivelse
– dansk demokrati
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Almene (tværfaglige)
 • Personlige
 • Sociale
 • IT
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel 2 Oplysningstiden, revolutionerne og Struensee

Fokuspunkter:
- Enevældet og den oplyste enevælde
- Oplysningstiden i Danmark
- Oplysningsfilosofferne (Locke, Smith, Monresquieu, Voltaire m.fl.)
- The Glorious Revolution
- Den amerikanske revolution
- Den franske revolution
- Menneskerettigheder

Kernestof:
– revolutioner og menneskerettigheder
– oplysningstiden
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Opdagelserne: Europa i verden

Fokuspunkter:
- Middelalderen i Europa (Religion og fordomme - eks. "Troede man jorden var flad")
- Reformationen og Luther
- Renæssancen (Opfindelse af uret, større fokus på handel, interesse for geografi og humanisme)
og opdagelsesrejsende (C. Columbus, Vespucci m.fl.)
- Baggrunden og motiverne for opdagelserne (maritimteknologi gav nye muligheder og ønsket om ruter for at finde guld, sølv, porcelæn & krydderier)

- Prøvesæt med kilderne:
"Columbus' finder Cuba,".1492
"Melancholia" Albrecht Dûrer
"Da Jorden blev rund" fra netgeo.dk
"Motecuzomas opfattelse af de fremmede"
"La Parfait Negociant" af Jacques Savary 1675


Kernestof:
– europæisk middelalder
– Verden uden for Europa
– renæssancen
– reformationen
– kolonisering
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Danske tropekolonier og slavehandel

Fokuspunkter:
- Renæssancekongen Christian d. 4
- Danske kolonier (De Vestindiske Øer, Guldkysten og Trankebar)
- Merkantilismen
- Trekantshandel
- Slaveskibe og slavernes forhold (eksempler med oprør på handelsskibene Christiansborg og Meermin)
- Eftertidens syn på Danmark som kolonimagt, herunder reflektering over hvorvidt Danmark bør undskylde for slavehandel eller ej.

Kernestof:
– renæssancen
– oplysningstiden
– kolonisering
– afkolonisering
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Rule Britannia

Fokuspunkter:
- Industrialiseringen i England
- Baggrunden for industrialiseringens indtog (komparativ analyse af England og Frankrig)
- Økonomisk liberalisme
- Arbejdernes forhold i England
- Englands position i verden (kolonier og handel)
- Synet på den engelske kolonisering i moderne tid (med Indien som case)

Kernestof:
– industrialisering
– imperialisme
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Italiens historie 1860-1945

Fokuspunkter:
- Italiens samling i 1800-tallet
- Nationalismeteori
- Italiens demokratiske udvikling frem til 1.verdenskrig (herunder Il Trasformismo)
- Forskelle mellem nord- og syd
- Den facistiske bevægelse og Mussolinis vej til magten
- Balilla og børnebøger
- Mussolinis fald
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 13,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Den kolde krig

Fokuspunkter:
- Stormagter fra pre IWW til post IIWW
- Den ideologiske kamp (kommunisme vs. liberalisme)
- USA: Fra Monroe- til Trumandoktrinen
- Koreakrigen
- Cubakrisen
- USA og Danmarks interne jagt på kommunister (Erhard Jacobsens 'Dybbøl Mølle maler stadig' & Hollywoods jagt på kommunister)
- Vietnamkrigen
- 80'erne & Den Kolde Krigs "afslutning"? (forholdet mellem Vesten & Rusland i dag)

Kernestof:
- europæisk integration
- nye grænser og konflikter
- ideologiernes kamp
- Murens fald
- Danmarks internationale placering
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Fra fattighjælp til velfærdsstat

Fokuspunkter:
- Fattighjælp
- Hjælp til selvhjælp
- Den økonomiske verdenskrise i 1930erne & Kanslergade forliget
- Velfærdsstatens guldalder ('Folkepensionen 1956', 'Velfærdsstaten - for og imod' & 'Vækstperioden 1957-1973')
- Synet på velfærdsstaten gennem ideologi og TV
- Jordskredsvalg og politisk opbrud (fordelings- & værdipolitik)
- Velfærdsstaten i dag

Kernestof:
- velfærdsstaten
- ideologiernes kamp
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Israel-Palæstina konflikten

Fokuspunkter:
- Zionismens oprindelse
- 1. verdenskrig & briternes dobbeltspil
- Mandatperioden og jødisk indvandring
- 2. verdenskrig og mandatperiodens slutning
- Staten Israel 1948
- 6-dages krigen og flygtningeproblemet
- 1. Intifada
- Oslo-aftalerne og konflikten i dag

Kernestof:
- afkolonisering
- nye grænser og konflikter
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Repetition + Kvinder og familie

Fokuspunkter:
* Regler, og normer der har været gældende for ægteskab, kønsroller og familien med nedslag i forskellige perioder  (vikingetiden, middelalderen, 17- og 1800 -tallet, det moderne og senmoderne samfund)
* 1970'ernes kvindebevægelse, med særlig fokus på mål
* Kønsroller i dag
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer