Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Kim Beck Danielsen
Hold 2016 hi/x (1x hi, 2x hi, 3x hi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Fra antikken til og med middelalderen
Titel 2 Dansk-Historie samarbejde - Oplysningstiden
Titel 3 Dansk-historie opgaven
Titel 4 Fra Renæssancen til og med den franske revolution
Titel 5 Den industrielle revolution med henblik på Danmark
Titel 6 Imperialismen, mellemkrigstiden og nazismen
Titel 7 Danmark efter 1945
Titel 8 Israel/Palæstina mhp. tiden efter 1945
Titel 9 Den kolde krig og globaliseringen
Titel 10 Fra antikken til i forgårs

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Fra antikken til og med middelalderen

Formålet med forløbet er at give en introduktion til antikken og middelalderen med særlig vægt på middelalderens samfund. Herunder vil historiefagets metode og teori også blive introduceret, så det skærper elevernes kildekritiske sans. Læreplanen for historie gennemgås også.
Materialer:
Hans Kurt Gade "Europas vej" (1997)
Læreplan for historie stx
Olaf Søndberg "Europas historie"(1990)
Sanne Stemann Knudsen m.fl. "Middelalderen. Historie, religion, litteratur og kunst"(2011)DR-TV: BBC serie livet i middelalderen. Døden.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Dansk-Historie samarbejde - Oplysningstiden

Formålet med forløbet er at fokusere på oplysningstiden i dansk  og historie. Dvs. 1700-tallet med henblik på i historie at introducerede de to store revolutioner i 1700-tallet og med en nutidig film vise, hvordan oplysningstiden o. 1770 påvirkede Danmark.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Dansk-historie opgaven

Formålet med dansk/historie opgaven er, at eleverne skal lære at skrive en opgave, samt søge litteratur. I historie vil grundbogen til den faglige del være følgende "Sanne Stemann Knudsen m.fl. "Middelalderen. Historie. Litteratur. Religion og kunst"(2013). Arbejdet med fagets metoder vil også indtage en central rolle. Arbejdsformen er projektorienteret.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Fra Renæssancen til og med den franske revolution

I forløbet "Fra renæssancen til og med den franske revolution" vil vi fokusere på et periodisk overblik samt de centrale udviklingslinjer i den europæiske historie fra o. 1350 til o. 1800. I forbindelse med forløber vil der også blive fokuseret på historiefaglige problemstillinger og kildekrtik.

Litteratur:
Kim Beck Danielsen m.fl. "Fra Antikken til europæisk ekspansion"(2016) bd. 1.
Kim Beck Danielsen/Sanne Stemann Knudsen "Renæssancen. Da mennesket kom i centrum"(2007)
The blister "Renaissance man"(2005)
Michelangelo "David"(o.1500)
Hans kurt Gade m.fl. "Europas vej"(1994)
Litteraturhåndbogen(1990)
Film:" Medici family. Godfathers of Europe!"
Elin Bach "Ludvig d. xiv"(1972)
Den amerikanske uafhængighedserklæring 1776
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Den industrielle revolution med henblik på Danmark

Det er formålet med forløbet i den industrielle revolution at tage udgangspunkt i 1700-tallet og herefter vise Danmarks industrielle revolution i anden halvdel af 1800-tallet med henblik på livsformer, kønsforskelle, urbanisering osv. Der vil i forløbet blive analyseret en række kilder.

Litteratur:
Jørgen Mentz m.fl. "Menneske, Samfund, historie"(1990)
Ebbe Kühle "Danmark, historie, Samfund"(1992)
DR-TV: Danmarks historie nr. 8.
DR-TV: Plads til os alle nr. 1.
Anne Løkke "Familieliv i Danmark"(2000)
A-4 ark om kønskarektermasken
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Danmark efter 1945

Det er formålet med forløbet at give en indføring i dansk historie efter 1945 med hovedvægt på tiden efter 1958. Opbygningen af velfærdsstaten, EF og det kulturelle opbrud i 1960`er vil også blive gennemgået med diverse kilder.

Litteratur.
Ebbe Kühle "Danmark. Historie. Samfund"(1990)
Anne Okkels Olsen "Når lyset bryder frem"(1980)
Claus Friisberg "Kilder til det ny Danmark 1914-1992"(1992)
Benny Holst m.fl. "Europasange"(1972)
Margaret Thatchers syn på England og Europa 1988
DR-TV: Folkeafstemningen om EF 1972
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Israel/Palæstina mhp. tiden efter 1945

Forløbsbeskrivelse:
I forløbet vil der være fokus på baggrunden for statens Israels oprettelse og udvikling en efter 1945 op til i dag..


Materiale
Grundbog:
Niels Kayser Nielsen m.fl. "Verdenshistorie nr. 3. Fra 1945 til 1990"(1990)
Johan Bender "Stormagtspolitikken 1945-1990"(1991)
Balfourdeklarationen 1917
Camp-david aftalen 1978
Fransk TV-serie: "En nations fødsel 1897-1948" nr. 1 og nr. 2. "Israel 1948-1967"
Camp David-aftalen 1978,
Billede af Ben Gurion, der læser Israels uafhængighedserklæring op.
Hanan Ashrawi om Intifadaen 1995.
Aftale mellem PLO og Israel d. 28. September 1995.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Den kolde krig og globaliseringen

Der gives en bred indføring i den kolde krig og globaliseringen med henblik på grundsynspunkter og diverse konfrontationer.

Materialer:
DR-TV: "Den kolde krig nr. 1. Love, Hate and Propaganda"
Niels Kayser Nielsen "Verdenshistorie bd. 3. Fra 1945 til 1990"(1990)
DR-TV-2: "Luftbroen til Berlin"
DR-TV: "Den kolde krig nr. 3. Marshallplanen"
DR-TV: "Muren  1961" hollandsk udsendelse
Ulbrichts ti bud 1958
To døde børn 1966
Film: BBC udsendelse om murens fald 2009
Knud Ryg Olsen m.mf. "Fra kold krig til globalisering"(2009)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer