Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Cecilya Nielsen, Christine Bergfeld
Hold 2016 hi/z (1z hi, 2z hi, 3z hi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Antik, middelalder og renæssance
Titel 2 Dansk-/historieforløb
Titel 3 Oplysningstid og revolution
Titel 4 Kolonisering og imperialisme
Titel 5 Nazisme
Titel 6 Den kolde krig
Titel 7 ISRAEL / PALÆSTINA - EN KONFLIKT UDEN ENDE?
Titel 8 DANSK DEMOKRATI
Titel 9 Globalisering
Titel 10 Kronologi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Antik, middelalder og renæssance

Forløbet fungerer som et kronologisk overblik over Europas historie fra antikkens Grækenland over middelalderen til renæssancen. Fokus har dels været på oprettelsen af stat, samfund og demokrati og dels på religion og politik - herunder med fokus på Danmarks tilblivelse, islams ekspansion og reformationen.


MATERIALE:
Danielsen m-mfl.: Fokus 1: Kernestof i historie. Fra antikken til reformationen. Gyldendal, 2007.
Side 64-67.

Frederiksen, Peter m.fl.: Grundbog til historie. Fra oldtiden til enevældens samfund. Systime, 2010, 2. udgave, 3. oplag.
Side 43-50, 75-80, 82-85, 111-116, 119-120, 122-125, 161-164 + 171-177, 182, 263-266

Rosens navn:
http://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/rosens-navn

Danielsen, Kim m.fl.: Fokus 1: Kernestof i historie. Fra antikken til reformationen. Gyldendal, 2007.
Tekst 3: Thietmar af Merseburg om hedenskabet, 934
Tekst 4: Adam af Bremen om hedenskabet. Fra slutningen af 1000-tallet
Tekst 5: Widukind om hvordan danskerne blev kristne, 963

Frederiksen, Peter m.fl.: Grundbog til historie. Fra oldtiden til enevældens samfund. Systime, 2010, 2. udgave, 3. oplag.  
Tekst 10: Perikles om Athens forfatning
Tekst 12: Den gamle oligark
Tekst 32: Pave Urban opfordrer til korstog
Tekst 40: Den sorte død i England
Tekst 42: Mirandola: Om menneskets værdighed


Europa i middelalderen: Bønder og adlen
DR2, 2009 (40:39-45:31)

Brd. Madsens tidsrejse: Middelalderen
DR1, 2016

Den sorte skole: Reformationen

Liv i renæssancen: Chr. IV, højt at flyve, dybt at falde
DR2, 2009

Rosens navn.
Instr. Jean-Jacques Annaud (1986)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Dansk-/historieforløb

Formålet med forløbet er at give eleverne en opfattelse af, hvordan dansk og historie kan behandle de samme perioder og nogle gange det samme materiale med fagenes forskellige tilgange og metoder. Overordnet er der fokus på individet i samfundet: hvem, der bestemte over individet og hvordan individets muligheder har ændret sig over tid. Udgangspunktet for dette er den moderne, danske kvindekamps historie fra Grundlovens indførelse (1849) og Dansk kvindesamfunds stiftelse (1871) til i dag. Eleverne vil opnå et overblik over udvalgte dele af den moderne danmarkshistorie, og de vil herunder stifte bekendtskab med centrale begreber som demokrati, personlig frihed, rets- og ligestilling, samt få et indblik i skiftende familiemønstre gennem de seneste små 200 år. Yderligere fungerer forløbet også som en slags optakt til dansk-historieopgaven i 1g.


MATERIALE:
Bryld, Carl-Johan: Danmark, Fra oldtid til nutid. Gyldendal, 2002.
Side 232-235 + 249-251

Chakrarvarty og Mortensen: De danske kvinders historie. Systime, 2014
Side 19-22-23, 31-32, 36-37, 43-52, 65-68, 72-82, 84-91, 93-96, 113-114

Friisberg, Claus: Kilder til det ny Danmark. Munksgaard 1986
Tekst 41: Arbejder 15 timer dagligt med et smil.

Løkke og Jacobsen: Familieliv i Danmark. Systime, 2008.
Tekst 52: Interview med en faglært kvinde
Tekst 62: De nemme og de oprørske
Tekst 59: Huset - en trykker fortæller

Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv:
Socialdemokratiske valgplakater fra 1946, 1950 og 1960

Carl Ploug i Landstinget om kommunal valgret til kvinder 1888:
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/carl-ploug-i-landstinget-om-kommunal-valgret-til-kvinder-1888/?no_cache=1&cHash=b464b916b6b62ba7bc2a75cae5c587fd

Fredrik Bajer i folketinget, 4. februar 1888:
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/fredrik-bajer-i-folketinget-4-februar-1888/?no_cache=1&cHash=5c2045bcd8b4796b6cf6257de6ead6c9

Den moderne husmoder vinder frem.
Kristelig Dagblad, 16. juli 2014:
http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/2014-07-16/den-moderne-husmoder-vinder-frem

Hjemmeunger.dk

Husmoderen.dk

Husker du … 70’ernes kvinder.
DR2, 2012

Underdanmarks historie: Danmarks slavinder.
DR1, 2015


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Oplysningstid og revolution

Forløbet omhandler oplysningstiden i Europa og tager udgangspunkt i overgangen fra det traditionelle til det moderne samfunds- og menneskesyn. Fokus er på sammenhængen mellem oplysningsidéer og forandringer i samfunds- og menneskesyn, herunder inddeling og ideologiske strømninger op til den franske revolutione samt senere perspektiver på revolutionen.

MATERIALE:
Adriansen, Inge m.fl.: Fokus 2 - Kernestof i historie. Fra oplysningstid til imperialisme.
Gyldendal, 2007, s. 34-46, 61-75

Den franske menneskerettighedserklæring 1789:
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-franske-menneskerettighedserklaering-i-de-til-forsendelse-med-posten-allene-privilegerede-kioe/

En kongelig affære
Instr: Nikolaj Arcel, 2012

Frederiksen, Peter m.fl.: Grundbog til historie. Fra de store revolutioner til 2. verdenskrig.
Systime, 2010.
Tekst 8: Klagebrev fra franske bønder, s. 40-41
Tekst 9: Hvad er tredjestand? s. 41-44

Le Marseillaise
https://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g

Wojcik, Jeppe: Store sammenstød #2: Oplysningstiden
https://videnskab.dk/kultur-samfund/store-sammenstod-2-oplysningstiden
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Kolonisering og imperialisme

Forløbet omhandler europæernes kolonisering og afkolonisering af verden med fokus på den britiske imperialisme i bla. Afrika og Indien.

MATERIALE:
Adriansen, Inge m.fl.: Fokus 2. Kernestof i historie. Fra oplysningstid til imperialisme. Gyldendal, 2007, s. 17-22 + tekst 3: Hvid mands byrde, s. 191

Brimnes, Niels: Indiens historie efter 1739. Systime, 2007, s. 119-124

Bryld, Carl-Johan: Verden efter 1945. Systime.
Frantz Fanon: af Racisme og kultur, 1956
Niall Fergusons forsvar for det britiske imperium

Frederiksen, Peter m.fl.: Grundbog til historie. Fra de store revolutioner til 2. verdenskrig. Systime 2010, s. 61-64 + 74-77

Grubb, Ulrik m.fl.: Historie på tværs: Europa og de andre. Gyldendal, 2012, ide 129, 131, 133-136, 139, 140-143, 148-153, 158-162

Arven efter imperiet: Magtens sødme.
BBC-dokumentar, 2012

Vores tabte paradis. Dokumentar, DR2 2017

Rule Britannia:
https://www.youtube.com/watch?v=yHNfvJc99YY
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Nazisme

Forløbet tager afsæt i 1. verdenskrigs afslutning og betingelserne for fred for at forklare Tysklands problematiske mellemkrigstid, som er afsættet for nazistpartiets vej til magten. Fokus er blandt andet på den nazistiske raceideologi og jødeforfølgelse. Forløbet fokuserer slutteligt på krigens afslutning.

MATERIALE:
Frederiksen, Peter: Det tredje rige - fællesskab og forbrydelse. Systime, 2009, s. 7-13, 15-22, 24-27, 29-33, 37-43, 45-47, 55-63, 65-66, 75-79, 109-111, 119-122
82, 84-85, 99-101-107 samt:
Tekst 1: Versaillestraktaten
Tekst 5: De 25 punkter
Tekst 18: Hitler om ungdomsopdragelse
Tekst 25: Den evige jøde
Tekst 30: Lov til beskyttelse af det tyske blod og ære
Tekst 32: At følge Føreren
Tekst 33: Hitler om kunstens funktion
Tekst 52: Wannsee

Hvem var jøde? - fra folkedrab.dk:
https://folkedrab.dk/kilder/kilde-hvem-var-joede

Billede af plakaten ’Den evige jøde’:
http://historie.meloni.dk/gratis-emne-holocaust/1796


Education for death (Disney, 1943):
https://www.youtube.com/watch?v=6vLrTNKk89Q

Vores århundrede (9:26): Herrefolket.
BBC-dokumentar
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Den kolde krig

Forløbet dækker centrale begivenheder, perioder og udviklingslinjer i såvel Danmarks historie som verdenshistorie med særlig vægt på Europas historie - mere specifikt fra 1914-1989: Kampen om det gode samfund og ideologiernes kamp.
Overordnet set har eleverne beskæftiget sig med forholdet mellem USA og Sovjetunionen, men også arbejdet med Danmarks rolle i den kolde krig. Fokuspunkter i forløbet har blandt andet været cubakrisen og Tyskland i den kolde krig.

MATERIALER
Bryld, Carl-Johan og Harry Haue: Den nye verden 1945-2000. Systime 2000, s. 15-22, 25-28, 66-69, 78-82, 208-209, 217-221, 272

Bryld, Carl-Johan og Harry Haue: Kilder til Den nye verden. Systime 2000.
Præsident Trumans tale til den amerikanske Kongres 12. marts 1947. Side 17-21
Marshalls økonomiske vision, 1947. Side 289-291
Tysklandstraktaten 12. sep. 1990. Side 199-203

Bryld, Carl-Johan: Verden efter 1914 (ibog)
Kennedys TV-tale 28. oktober 1962:
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=217
Winston Churchills Jerntæppetale, 5. marts 1946:
http://ibog.verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=244


Danmark under den kolde krig (3:12) + (12:12). Dokumentar, DR 2000

24 timer, vi aldrig glemmer: Murens fald 1989. Dokumentar, DR 2009

Muret inde - den indre tyske grænse. DRKultur, 2009

Den kolde krig: Vietnam, 1954-68. Dokumentar, DR2, 2006

Restudy-foredrag:
En besynderlig alliance:
https://www.restudy.dk/video/en-besynderlig-alliance/id/243
De første konflikter:
https://www.restudy.dk/video/de-f%C3%B8rste-konflikter/id/244
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 ISRAEL / PALÆSTINA - EN KONFLIKT UDEN ENDE?

En over 60 år gammel konflikt dominerer i Israel og Palæstina og har skabt dybt fjendskab mellem israelere og palæstinensere. Samtidig er den blevet omdrejningspunkt for en række andre konflikter i regionen og for storpolitiske magtspil på internationalt plan. Selv om der er gjort mange forsøg på at skabe fred, er det endnu ikke lykkedes.

Hensigten med forløbet er, at vi får en forståelse for baggrunden for Israels oprettelse og hvad statsdannelsen betød for befolkningen i området. Vi fokuserer på krigene, forsøgene på fred, Intifadaen, territoriale ændringer herunder Israelsk bosættelsespolitik og forskellige syn på den konflikt, der siden staten Israels oprettelse i 1948 har præget forholdene for palæstinensernes og israelernes liv, og der har påvirket politiske beslutninger i regionen og på verdensplan. Endelig vil vi diskutere om konflikten er en konflikt uden ende.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 DANSK DEMOKRATI

Forløbet introducerer begrebet "demokratisering" overfor demokrati som styreform og ser udviklingen af det danske demokrati som en vedvarende proces. Der er tale om et oversigtsforløb med nedslag på afgørende begivenheder i udformningen af det danske demokrati. Fokus ligger derudover på de forestillinger, holdninger og argumenter, som er ytret af såvel tilhængere som modstandere af demokrati som styre- og livsform. Som grundbog benyttes kap. 5. "Det danske demokrati" af Claus Friisberg i serien Fokus - Kernestof i Historie, bd. 2, Gyldendal 2009.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Globalisering

I dette forløb har eleverne arbejdet med væsentlige nedslag i verdenshistorien efter den kolde krig. Fokus har først og fremmest været på globaliseringsbegrebet og 'den nye verdensorden'. Eleverne har arbejdet med de seneste årtiers konflikter i Mellemøsten; herunder det arabiske forår. I forlængelse heraf har klassen arbejdet med Danmarks internationale placering og aktivistiske udenrigspolitik foruden et fokus på nye globale roller fra Rusland og Kina.

Curveball: Jeg løj om masseødelæggelsesvåben
Af Niels Ivar Larsen
Information, 16, feb. 2011

Overblik – det 20. århundredes historie.
Roslyng-Jensen, Palle et al. Gyldendal, 2013. Side 158-164

Ukraine er splittet mellem øst og vest
Af Thomas Lie Eriksen
Politiken, 28. jan. 2014

Verdenshistorie 2. Fra moderne til nyere tid.
Smitt, Thorkil og Vollmond, Christian. Lindhardt og Ringhof, 2015. Side 164-167, 170-177, 179, 194-195
Kilde 5: Putins henvendelse til det amerikanske folk, 2013. Side 202-203

George Bush: Toward a new world order
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=19253

Grundbog til historie. Fra kold krig til globalisering.
Olsen, Knud Ryg og Søndberg, Olaf. Systime 2009.
S. 283-290
Tekst 52: Anders Fogh Rasmussen: Hvad kan det nytte?. Side 291-292
Tekst 54: Mod Danmarks deltagelse i krigen i Irak. Side 294-295

Mortensen, H.W. og Hansen, L.P.V.: Verden – det 20. og 21. århundrede. 2014. S. 272-275


Branner, Hans: I krig igen - Danmark og ed nye krige 1990-2011.
Forlaget Columbus, 2011, s. 59-63

30 års krig i Guds navn. 1989-2009 (2) (dokumentar), DR, 2013
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Kronologi

Klassens ni undervisningsforløb fra 1.g til 3.g bliver i dette forløb gennemgået i kronologisk rækkefølge, idet eleverne gennem gruppearbejde producerer oplæg til de ni forskellige forløb således disse giver et samlet overblik fra antikken til nutiden. I gruppearbejdet vil eleverne gennemgå og samle op på forskellige emner og historiefaglig teori og metode, og kronologiforløbet fungerer dermed som repetition af tre års undervisning i historie.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer