Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Anna Louise Schjødt Horsdal, Helge Riis Jørgensen, Kristoffer Lilsig, Sebastian Kraft-Nielsen, Stinne Bossen
Hold 2016 id/fy (1fy id, 2fy id, 3fy id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Ultimate
Titel 2 Volleyball og redskabsaktiviteter
Titel 3 Opvarmningsprogrammer
Titel 4 Boksefitness og folkedans
Titel 5 Atletik
Titel 6 Basketball og pardans
Titel 7 Grundtræning
Titel 8 O-løb
Titel 9 Boldspil
Titel 10 Performance
Titel 11 Træningsprojekt
Titel 12 Les Lanciers

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Ultimate

Introduktion til ultimate.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Opvarmningsprogrammer

I grupper udarbejder og udfører de et opvarmnings program.
Indhold
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Boksefitness og folkedans

Forløbet skal give et indblik i fællesdanse som forskellige folkedanse (Hamborg sekstur, Jiffi Mixer, Doudlebska Polka og Totur til Vejle), hvor fokus er på takt, tælling, polka, promenadefatning mv. Desuden intro til Linedance, hvor formålet er, at der danses alene i en stor flok, og at kunne sammensætte forholdsvis enkle dansetrin og gøre det i takt til musik med variationer som kræver god koordinationsevne og rumfornemmelse.
I boksefitness er fokus på koordination og præcision samt udholdenhed.
Indhold
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Atletik

Atletik afvikles over 8 moduler, hvor elever introduceres til følgende:
100 meter + stafet
Kuglestød + spydkast
Højdespring + længdespring

Forløbet afsluttes med et stævne.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Basketball og pardans

6 x Basket
6 x pardans: her vil der være fokus på at kunne føre/blive ført, være i takt til musikken (3/4, 4/4 takt). Der startes med  engelsk vals, der er tydelig i sin stramme form og struktur, til cha-cha-cha der åbner op for latinamerikanske rytme tradition, til slow rock for at ende i rock and roll'. De vil kunne tage figurer med sig fra de forskellige danse selvom der er nyt hver gang.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Grundtræning

Eleverne introduceres til  flere forskellige genre.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 O-løb

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Boldspil

Flagfootball:Fokus på at gribe og kaste korrekt. Bevægelse uden bold. Taktisk forståelse.

Fodbold: Fokus på afslutninger. Inderside, Halvtliggende vristspark, Halvflugtning. Flugtning. Chip. Præcisions skud.

Ultimate
• At eleven får forståelse for bevægelse uden disc, og evner at anvende denne forståelse gennem et antal hensigtsmæssige løbemønstre (fx v-cut og stack).
Tekniske færdigheder:

• At aflevere/modtage en disc:
• I afleveringen er der fokus på:

• korrekt afvikling ift. svirp i håndleddet
• grebet på discen
• armens bevægelse fra start til slut
• korrekt udgangsposition (benstilling) – afhænger af typen af kast

• I modtagningen er der fokus på:

• Den korrekte brug af to hænder både ift. sandwichgreb og greb af disc i højt og lavt leje (tommelfingre hhv. under og over disc)


• At kunne anvende følgende typer af kast:

• Baghåndskast
• Forhåndskast
• Hammerkast
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Performance

De faglige mål:
- At kunne udvise kropsbevidsthed
- At kunne udføre bevægelsens grundkvaliteter (svingende, førende og markerede bevægelser)
- Bevægelseskvalitet
- Kreativitet
- Basalviden om Laban og at kunne omsætte disse til kropslige bevægelser
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Træningsprojekt

Faglige mål:
At kunne vise evnen til at udarbejde, gennemføre og evaluere et hensigtsmæssigt personligt træningsprogram.
Kunne koble teoretisk viden til jeres personlige træningsprogram.
Demonstrere korrekt brug af faglige termer.
Kunne udføre relevante test.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Les Lanciers

Alle 5 ture i Les Lanciers er i fokus. Musikforståelsen, rytmen og trinene er de faglige mål for forløbet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer