Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2018/19
Institution Odense Katedralskole
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Kristoffer Lilsig, Maj Daa Funder, Morten Engvad, Sebastian Kraft-Nielsen
Hold 2016 id/mz (1mz id, 2mz id, 3mz id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Intro, Boldbasis og Ultimate
Titel 2 Volley og kropsbevidsthed
Titel 3 Forløb#3. Opvarmning
Titel 4 Atletik
Titel 5 Basketball & skumtons
Titel 6 Grundtræning
Titel 7 Performance
Titel 8 Boldspil - badminton/skumtennis, softball og fodbo
Titel 9 Volleyball og Dans
Titel 10 Træningsprojekt
Titel 11 Les Lanciers

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Volley og kropsbevidsthed

Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb#3. Opvarmning

Eleverne udarbejder opvarmningsprogrammer til musik
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opvarmningsprogram 30-01-2017
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Atletik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Basketball & skumtons

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Grundtræning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Performance

Performance
2mz forår 2018

Formål med performance-forløbet:
I skal gruppevis lave en performance, hvor I skal forholde jer til nogle på forhånd fastlagte præmisser.
Præmisser:
I grupper af 8-9 personer er der følgende udgangspunkter:
1. Site-specific performance
a. Omklædningsrum
b. Trapperum ved drengesal
c. Gang ved omklædningsrum
d. Drengesal
e. Lille del af hal
f. Stor del af hal
Fokuspunkter
Bodystorm, Timing, Fokus, Flow, Cuè, Niveauer, Kontraster, Bevægelseskvalitet og Koreografiske principper.
Krav:
• Jeres performance skal vare mellem 3 og 6 minutter. I skal opføre den for resten af holdet.
• Jeres performance skal være koreograferet, dvs. at man ikke blot kan improvisere nogle bevægelser til et stykke musik i 3 minutter.
• Der skal være sekvenser, hvor I bevæger jer i takt til musik. Det betyder at I også gerne må have perioder, hvor I ikke bruger musikkens rytmiske kvalitet.
• I skal bruge det arbejdsoplæg om performance, som I har læst. Tag stilling til hvilke bevægelseskvaliteter, I arbejder med, hvordan I bruger musikken, rummet, kunsten osv. Følg de råd, der gives i materialet, f.eks. om at sige ja og ”kill your darlings”.
• Alle i gruppen skal være aktive. Altså kan man ikke bare være den, der står for at skifte musik el. lign.
Tidsplan:
1 gang Introduktion: stunt /bevægelse
2 gang Introduktion: stunt/bevægelse
Gruppedannelse på tværs af klasse og køn
3 gang Arbejde i grupper
4 gang Arbejde i grupper
5 gang Fremvisning
6 gang
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Boldspil - badminton/skumtennis, softball og fodbo

Badminton:

Tekniske færdigheder.
Korrekt greb på ketcheren
fokus på slagene clear, drop, netdrop, lop samt kort og lang serv.
Der vil være undervisning i både single og double, hvor der vil være fokus på korrekt opstilling i både forsvars- og angrebsituationer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Volleyball og Dans

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Træningsprojekt

Faglige mål:
At kunne vise evnen til at udarbejde, gennemføre og evaluere et hensigtsmæssigt personligt træningsprogram.
Kunne koble teoretisk viden til jeres personlige træningsprogram.
Demonstrere korrekt brug af faglige termer.
Kunne udføre relevante test.
Indhold
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Les Lanciers

Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer